[Hemsida]


Bankrättsföreningen avslöjar "Manschettbrottslingar"

Bankrättsföreningen bildades som ett resultat av bank- och finanskrisen 1987-1993. Många var de som förlorade sina livsverk, hus och hem utan att kunna värja sig mot manschettbrottslingar (se Not:) som lierade sig med de krisdrabbade bankerna, vilka inte förstod att värdera de pantsatta tillgångarnas marknadsvärde. Detta bidrog till att företag försattes i konkurs för att berika sig själva.

Bankrättsföreningen har speciellt följt uppmärksammade och välkända fall och vad som händer när det är finansiella kriser i Sverige. Bland annat: Antonia Axelsson Jonsson mot SEB, Ivar Kreuger mot Wallenbergsfären, Erik Penser mot Nordbanken, ”System 3R-affären” mot Industrifonden och Håkan Nordquist - där ägaren Börje Ramsbro mot Nordbanken och Swedbank tvingades bort från sin globala koncern utan en kronas ersättning.

Bankrättsföreningen har visat att i ”System 3R affären” förde manschettbrottslingarna hemliga förhandlingar med de krisbankerna där det visade sig att vänskapskorruptionen varit ledtråden för hela affären. Bankerna tog senare sitt ansvar och ingick förlikningar med Börje Ramsbro som gav viss ersättning för intrång på ägarens rättigheter.

Bankrättsföreningen har som uppgift att avslöja bankernas, finansbolagens och manschettbrottslingarnas ”affärsmetoder” som står över lagen och kortsluter rättssamhället och ger frisedel från långvariga fängelsestraff. Genom artiklar belyser vi varför Sverige inte längre följer vare sig Europarätten eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som ingår i den svenska grundlagen.

Bankrättsföreningen har förhoppningen att kunna belysa manschett-brottslingarnas samhällsfientliga beteenden och ställa dem mot väggen genom fakta och framtvinga rätt och rättvisa.

Bankrättsföreningen,
Styrelsen:
Mats Lönnerblad, ordförande,  
Börje Ramsbro
Ingvar Axelsson

Not:

Manschettbrottslingar har ofta en betydande politisk och finansiell makt som skyddar dem från att bli anhållna och dömda. Än viktigare är de regler och administrativa rutiner som samhället tillämpar gentemot dessa gärningsmän. Personer som bryter mot lagar som har att göra med patent, marknadsföring, produktion och liknande affärsverksamhet ”prövas” sällan av straffrättsliga domstolar utan av administrativa instanser eller inom civilrättens ram. Eftersom lagöverträdelserna i de sistnämnda fallen inte definieras som kriminella. Ur BRå-rapport 2000:23

  

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

 

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida