[Hemsida]  [Skicka vykort]  


Fångad av skuldspindeln
Av Mats Lönnerblad - 2
februari 2013

De internationella bankirerna har lyckats göra mer än bara kontrollera penningmängden. I dag skapar de i själva verket penningmängden, samtidigt som det ser ut som om den skapas av regeringen. Denna försåtliga plan avslöjades av Sir Joseph Stamp, som var chef för bank of England och den näst rikaste mannen i Storbritanien, redan på 1920-talet.

Bokens titel: The Web of Debt
Författare: Ellen Hodgson Brown
Förlag: Third Millenium Press

Det var under en föreläsning vi University of Texas 1927, som han släppte den här bomben: Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur tomma intet. Processen är den kanske mest häpnadsveckande trolleritrick som någonsin uppfunnits. Bankväsendet avlades i orättvisa och föddes i synd, menade han.

Den åsikten är han inte ensam om. Ellen Hodgson Brown, jur dr, är utbildad advokat och författare till boken: The Web of Debt (Third Millennium Press, USA 2008) är inne på samma linje. I sin bok skriver hon att den amerikanske presidenten Andrew Jackson kallade bankkartellen ”ett hydrahövdat monster som äter den vanlige medborgarens kött.”

Hon berättar att borgmästaren i New York, John Hylan, skrev på 1920-talet och kallade bankväsendet för en ”gigantisk bläckfisk” som ”i sina långa och kraftfulla tentakler fångar våra verkställande direktörer, våra lagstiftande församlingar, våra skolor, våra domstolar, våra tidningar och varje myndighet som är skapad för allmänhetens beskydd”. Den åsikten är tillämpbar även i dag, enligt min egen uppfattning.

Professor Henry C K Liu som är nationalekonom som utexaminerades från Harvard University och som var ordförande för en forskningsinstitution vid UCLA innan han blev investeringsrådgivare för utvecklingsländer. Han kallar det nuvarande penningsystemet för ett ”grymt skämt”. När vi vaknar upp till detta faktum menar han behöver hela vår ekonomiska världsuppfattning bli omorganiserad, ”precis som fysiken utsattes för omorganisering när människans världsuppfattning förändrades i och med insikten att jorden inte är stationär och inte heller universums centrum.”

Ellen Hodgson Brown, som är amerikanska och bor i Los Angeles, avslöjar många sanningar i sin läsvärda bok som inte många känner till:

”Federal” Reserve är i själva verket inte federal. Till skillnad från Sveriges Riksbank är det ett privatägt bolag som tillhör en av som ägs av ett konsortium av mycket stora multinationella banker. Bortsett från mynt, så skapar inte den amerikanska staten pengar. Dollarsedlar (Federal Reserve sedlar) skapas av den privata Federal Reserve, som lånar ut dem till staten.

Reell valuta (mynt och dollarsedlar) utgör tillsammans mindre än 3 procent av USA:s penningmängd. De andra 97 procenten existerar bara som dataposter på datorskärmar, och alla dessa pengar skapades av banker i form av lån.

De pengar som bankerna lånar ut är inte återanvända från inlåningsmedel som redan existerar. Det är nya pengar, som inte existerade innan de lånades ut. 30 procent av de pengar som skapas av banker med hjälp av bokföringsposter investeras för deras egen räkning.

Brown anser att det amerikanska banksystemet, som en gång erbjöd produktiva lån till jordbruket och industrin, har i dag blivit en gigantisk vadslagningsmaskin. I december 2007 stod uppskattningsvis 681 biljoner dollar på spel i komplexa högrisksatsningar kallade derivat – tio gånger mer än den årliga produktionen av hela världsekonomin.

De här satsningarna betalas av stora amerikanska banker och görs i huvudsak med lånade pengar skapade på en datorskärm. Derivat kan ha använts till att manipulera marknader, plundra affärsrörelser och förstöra konkurrenters ekonomi.

Den federala skulden i USA har inte betalats av sedan President Andrew Jacksons dagar. Bara räntan betalas medan kapitalbeloppsdelen fortsätter att växa. Enbart räntebetalningarna på den federala skulden kommer snart att vara större än vad skattebetalarna har råd att betala. När amerikanarna inte kan betala, kommer Federal Reserves skuldbaserade dollarsystem att kollapsa, hävdar hon.

I motsats till vad som allmänt tros vara sant, så är det inte den krypande inflationen orsakad av att regeringen på ett oansvarigt sätt trycker upp dollarsedlar. Den är orsakad av banker som expanderar penningmängden genom utlåning.

Det finns bara en utväg ur detta träsk menar Brown. De tidiga amerikanska kolonisatörerna hittade den, och så gjorde även Abraham Lincoln och några andra nationella ledare: staten måste återta makten över penningutgivningen från bankerna.

Michel Chooudovsky, professor i nationalekonomi vid University of Otawa, skrev under valutakrisen i Asien 1998:

Privata innehavda penningreserver i händerna på ”institutionella spekulanter” spekulanter överträffar vida de begränsade förmågorna hos världens centralbanker. Oavsett om de senare agerar individuellt eller kollektivt så är de inte längre i stånd att bekämpa den spekulativa aktivitetens tidvattenvåg.

Han anser att penningpolitiken är i händerna på privata fordringsägare som har förmågan att frysa statsbudgetar, paralysera betalningsprocessen, omintetgöra de regelbundna utbetalningarna av löner för miljoner arbetare (som tidigare skedde i före detta Sovjetunionen) och utlösa kollapsen inom produktion och social välfärd.

I sin bok: The Web of Debt nystar Ellen Hogdson Brown upp en stor del av bedrägerierna i vårt penningsystem och presenterar en kristallklar bild av den finansiella avgrund vi är på väg emot. Hon har tillämpat sina kunskaper som domstolsadvokat, forskare och författare på penningområdet, och grävt fram kristallklara fakta som till och med experterna inom bank- och finansområdet ignorerar. Frågan som återstår att svara enligt mitt förmenande, är inte längre om den penningpolitiska bubblan kommer att spricka, utan när den spricker.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bankrättsföreningen

 

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida