[Hemsida] [Skicka vykort]


Bästa sättet att slippa bli bedragen
Av Mats Lönnerblad  - 18 mars 2013

Det är att sätta sig in ordentligt vad saken handlar om. Det gäller oss alla i vår vardag och när vi måste fatta livsviktiga beslut. Att läsa och förstå bokslut som har skrivits av Kjell Sandin - Sanoma Utbildning 2014 - är ett av de viktiga bidragen som hjälper oss att förstå, hur vi måste läsa in oss och agera innan vi fattar avgörande ekonomiska beslut.

Bokens titel: Att läsa och förstå bokslut
Författare: Kjell Sandin
FörlagSanoma Ubildning 2014

Författaren är civilekonom och arbetar i dag som CF0 i Precio Systemutveckling AB. Han är också konsult inom koncernredovisning samt ha mångårig erfarenhet som föreläsare i företagsekonomi på bland annat Företagsekonomiska Institutet, FEI.

Att läsa och förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar finansiella rapporter. Boken ger dig bra bakgrundskunskaper som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Men den ger också praktiska exempel hur man skall kunna undvika de värsta fällorna, som när man till exempel skall köpa sin egen bostadsrätt.

Det var Revisorsorganisationen FAR som först tryckte på larmknappen om att stora kostnader skjuts på framtiden i nyproduktion av svenska bostadsrätter. Journalisten i Svenska Dagbladet (SvD) Johan Hellekant tog upp denna fråga i en serie artklar i SvD - som först gjorde mig uppmärksam på - att allt inte stod rätt till inom nybyggnation av bostadsrätter - och fick mig att läsa Kjell Sandins viktiga bok.

En omdiskuterad fråga som författaren tar upp i sin bok när det gäller bostadsrätter är hur starkt sambandet mellan årsavgiftens storlek och vilken överlåtelsesumma en köpare av en bostadsrätt är beredd att betala. En del menar att det finns ett sådant tydligt samband mellan dessa två parametrar för en bostadsrättsköpare, det vill säga, ju lägre månadsavgift desto mer är man beredd att betala som insats för att bli ägare till en bostadsrätt i Sverige och vice versa.

Hur väsentlig denna fråga är som Sandin belyser, visar att det inte står rätt till på den svenska bostadsrättsmarknaden, Erik Davidsson, Borevision håller med honom och menar att nya föreningars ekonomiska planer ofta är så missvisande att det kan kalla för bedrägeri. Hur gör man då för att få en så låg avgift som möjligt vid fastställande av den ekonomiska planen och tillträdet till bostäderna ? Svaret som Sandin ger är att man ”fifflar med avskrivningarna”.

En klok bostadsrättsförening fastställer ju avgifterna på ett sådant sätt att föreningens lån kan amorteras så ordentligt att kommande renoveringar kan finansieras med nytt lån. De framtida amorteringarna kan då ligga något så när i nivå med tidigare års amorteringar. Styrelsens dilemma är att medlemskollektivet kan ha olika uppfattningar i frågan om amorteringar kontra kortsiktigt låga medlemsavgifter.

För en byggnad bör man ju skriva av mer under de första 25 åren då underhållskostnaderna är låga, för att sedan när utgifterna blir större efter 25 år sänka de årliga avskrivningarna. På detta sätt jämnas avskrivningarna och underhållskostnaderna ut över byggnadens nyttjandeperiod.

Hur gör då de stora byggentreprenörerna och deras bostadsrättsföreningar i dag ? Man gör precis tvärtom. Man lägger mikroskopiskt små avskrivningar under de första 25 till 50 åren, för att därefter låta dem öka brant.

Vad Erik Davidson som är delägare i Borevison anser om detta är: ”att när man vet att den ekonomiska planen inte håller, ”ja då är det bedrägeri”. Boverket som nu erkänner att man under många år missat att styra upp byggbolagens fiffel med avskrivningar i de ekonomiska planerna inser nu också att de ekonomiska planerna måste bli mer konsumentvänliga.

Var finns då all denna viktiga information att söka ? I affärslivet fattar man ju dagligen en stor mängd viktiga beslut med mer eller mindre långtgående konsekvenser för företag och människor. Det gäller ju inte bara bostadsrätter utan även vad som händer inom bolag, olika organisationer och den offentliga förvaltningen.

Balansräkningen utvisar den finansiella ställningen. Egen kapitalräkning utvisar ägarnas medel i företagen och kassaflödesanalysen utvisar en rapportperiodens likvida flöde genom företaget. Att samla in, bearbeta och presentera så stora informationsmängder som återfinns i de större bolagens årsredovisningar är resurskrävande.

För att läsa och förstå vad som skrivs är nog ännu svårare. Därför behöver vi alla de förkunskaper som vi själva kan läsa oss till utan att behöva några förkunskaper om bokföring och bokslutsteknik därför är det välgörande att ta del av denna bok som vare sig kräver förkunskaper eller någon ekonomisk utbildning för att förstå vad författaren menar och därefter kunna fatta egna beslut.

Min uppfattning om ekonomisk analys är att detta borde vara ett obligatoriskt ämne i våra skolor. Vi matas ju dagligen med finansiell information som ofta bara presenterar det som är gynnsamt för konsumenten, medan man försöker dölja de negativa konsekvenserna.

Exemplet med inköp av nya bostadsrätter visar i klartext hur det kan gå till:

Bostadsrättsköparen betalar ju ofta hela byggkostnaden själv när bostadsrätten upplåts. Men samtidigt skuldsätts bostadsrättsföreningen med höga belopp, som kommer att bli en katastrof för många bostadsrättsinnehavare när räntorna stiger något som döljs via det progressiva avskrivningssystem som Johan Hellekant SvD tar upp i sin artikelserie. Hela denna marknad känns som suspekt ocker, där köparen ofta betalar dubbelt pris utan att förstå. Orsaken är okunskap om ekonomi, som går att reparera om man läser på ordentligt, innan man fattar några livsavgörande beslut.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida