[Hemsida] [Skicka vykort]


Hundra år av våld
Av Mats Lönnerblad  - 11 jan. 2015

Giganternas fall, i översättning av Peter Samuelsson, Lennart Olofsson och Leo Andersson. (Albert Bonniers förlag 2010), Världens vinter (Albert Bonniers förlag, 2012) i översättning av Leo Andersson, Lena Karlin och Peter Samuelsson och Evighetens rand (Albert Bonniers förlag 2014) i översättning av Peter Samuelsson och Lena Karlin är en dramatisk och välskriven trilogi av författaren Ken Follet vad som hände under, kring och efter första och andra världskriget.

Bokens titel: Giganternas fall
Författare Ken Follet
Översättning: Peter Samuelsson, Lennart Olofsson och Leo Andersson
Förlag: Albert Bonniers förlag, 2010

Bokens titel: Världens vinter
Författare: Ken Follet
Översättning: Leo Andersson, Lena Karlin och Peter Samuelsson
Förlag: Albert Bonniers förlag, 2012

Bokens titel: Evighetens rand
Författare: Ken Follet
Översättning: Peter Samuelsson
Eva Karlin
Förlag: Albert Bonniers förlag 2014

Kenn Follet, född i Cardiff Wales 1949, är en av världena främsta roman- och spänningsförfattare. Hans internationalla genombrott kom 1979 med Nålens öga. Han har även gjort sig känd för sina historiska romaner som Svärdet och Spiran (1990 och En värld utan slut (2008)

Giganternas fall är den första delen i trilogin. Det är en spännande skildring av fem olika familjers öden - från USA, Tyskland, England och Wales - och hur deras livsöden länkas samman under hela 1900-talets omvälvande händelser. Handlingen sveper från Washington till S:t Petersburg. Det är omvälvande händelser som Ken Follet skildrar i sin första romandel och hur vanliga människor drabbas av första världskriget och ryska revolutionen.

Vad den första boken handlar är också Rysslands interna kamp sedan tsarväldet fallit. Om frigörelse från förtryck och olidliga arbetsvillkor. En kamp för grundläggande rättigheter - som i stället utmynnar i den våldsamma ryska revolutionen- och och kommunismens förtryck och massaker av oliktänkande.

I Europa pågår första världskriget. Miljontals människor slaktas. Kriget inleddes den 28 juli 1914 och varade till den 11 november 1918. När kriget avslutades hade fyra stora imperier - tyska, ryska, österikiska - ungerska och det osmanska imperiet blivit militärt och politiskt besegerade och upphörde att existera. Vad som pågår och blir de ofrånkomliga konsekvensen, skildrar Follet utifrån politiska beslut och de olika familjerna - vars olika öden han följer upp i trilogin och deras självvalda och påtvingade roller i respektive länder.

Konflikten under första världskriget speglar också rätten för kvinnor att få rösta och själva bestämmaa över sina liv. Vägen fram för att skapa kvinnlig frihet från den rådande manliga dominansen. Follet beskriver också den politiska utvecklingen i England och Wales och hur arbetare förtrycks och förföljs av sina arbetsgivare och den svåra kampen för deras frigörelse och förbättrade arbetsvillkor.

Världens vinter är den andra delen av den hyllade krönikan. Boken fångade mig totalt. Beskrivningen över krigets fasor och konsekvenserna som för alla de människor som helt oförskyllt drabbades av andra världskriget blev helt uppenbara. Handlingen inleds 1933 när Adolf Hitler och hans nationssocialister - med hotelser och brutalt våld - tar över den politiska makten i skuggan av den stora depressionen i Tyskland, som orsakat stor arbetslöshet och vanmakt.

Ken Follet redogör i detalj hur Hitler och hans anhängare stärker sin makt och krossar all opposition. Det sker genom att krossa obekväma tidningar, som inte stöder nazisterna. Vi får förfärliga redogörelser hur politiska motståndare trycks ner med brutalt våld, hur antisemismen sprids vidare från Tyskland över hela Europa. Hur traditionella politiska procedurer inte längre gäller. Follet har dramatiserat vad som hände under andra världkriget på ett mycket trovärdigt sätt, där han också berättar om vad som hände under Lenins och Stalins skräckvälde och den slakt på soldater och oliktänkande som följde i kommunismens spår.

Evighetens rand är finalen på Ken Follets romantrilogi. Berättelsen har nått fram till de dramtiska årtionenden mellan 1960 och 1989. Familjemedlemmarnas liv flätas samman mot en fond av omvälvande händelser: Medborgarrättsrörelsens frammarsch i USA, byggandet av Berlinmuren och kriget i Vietnam och Kubakrisen.

Efter andra världskriget är världen delad i två delar: en kapitalistisk, led av USA, och en kommunistisk, med Sovjetunionen som dominerande makt. Denna period som Follet speglar med stor inlevelse har kommit att benämnas som Det Kalla Kriget.

Trots det sena 50-talets avspänningar fortsatte bägge sidorna att se sig om efter fördelar. USA:s tekniska övertag hotade att underminera maktbalansen, och Chrusjtjov var tvungen att stärka Sovjets position. Han fann en möjlighet i Kuba. Ken Follet redogör hur världen var på randen av ett tredje världskrig. Att kriget aldrig bröt ut berodde dels på kärnvapnens avskräckande effekt, dels på att supermakterna USA och Sovjetunionen till slut visade sig vara villiga att förhandla med varandra.

I USA försökte presidenten John F Kennedy minska spänningen av den påtvingade Berlinmuren som delar upp Västtyskland och Östtyskland efter andra världskriget genom att besöka Berlin. Det skedde genom att han besökte staden. På hemmaplan driver han den viktiga kampen för medborgarrätt för de svarta .

Under denna tid var hans bror Robert Kennedy justitieminsister och försökte hjälpa sin bror med att få kongressen att rösta igenom en lagstiftning som skulle garantera de svartas medborgerliga rättigheter.

Det var denna kamp som troligtvis gjorde att John F Kennedy mördades den 22 november 1963 när han besökte Dallas i Texas. Presidenten träffades av flera skott i bådet huvudet och halsen och hans liv gick inte att rädda.

Men kampen för en ny medborgarrättslag i USA gick vidare genom Martin Luther King Jr som var en amerikansk pastor och aktivist och framstående ledare för den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen. Han är mest känd som en symbol för utvecklingen av medborgerliga rättigheter i USA och runt om i världen, med hjälp av fredliga metoder efter Mahatma Ganhis läror.

För att han inte skulle kunna fullfölja sin kamp mördades Martin Luther King den 4 april 1968 under ett besök i Memphis Tennessee.

Den 16 mars 1968 tillkännagav Robert F Kennedy sin kandidatur till presidentposten. och åkte sedan ut på en landsomfattande valkampanj som i sin tur mördades den 5 juni 1968 efter han hållit ett valtal i Los Angeles.

I Sovjetunionen hade Nikita Chrusjtjov tidigare sett hur de kommunistiska och kapitalistiska hade svårt att samexistera. Det var därför han försökte hålla de kommunistiska satellitstaterna i schack med hjälp av bland annat Berlinmuren, som skulle skilja öst från väst. Berlinmuren kom att bli den främsta symbolen för Det Kalla Kriget som upphörde först med Berlinmurens fall, där även Ken Follets trilogi avslutas och delar av familjerna på nytt återförenas.

Vad som enligt min uppfattning är mest imponerande i Ken Follets gigantiska romanbygge på cirka 3.000 sidor - är hur han lyckas förena sin romantrilogi med sakprosa - och får alla politiska händelser att hänga ihop med verkligheten. För de som är intresserade av att följa världshistoriens gång under de senaste hundra åren, anser jag dessa böcker måste betraktas som ett mästerverk i sitt slag, eftersom handlingen är lätt att följa och i stort överensstämmer med vad som verkligen hände politiskt under denna dramatiska period i mänsklighetens historia.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders RiksförbundBankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida