[Hemsida] [Skicka vykort]


När allting rasade i Tyskland
Av Mats Lönnerblad  - 5 juni 2015

Varg bland vargar ( Lind & Co 2015) i översättning av Knut Stubbendorff och med förord av Martin Lagerholm är den tredje nyutgåvan av Hans Falladas tre epokgörande romaner, som på nytt utgivits på Lind & Co. Utgivningsordningen visar en kronologisk omvänd resa i det tidiga 1900-talets Tyskland:

Bokens titel: Varg bland vargar
Författare: Hans Fallada
Förord : Martin Lagerholm
Översättning: Knut Stubbendorff

Först ut handlar om andra världskrigets nazistiska terrorvälde i Ensam i Berlin, följt av tidigare 30-tal Hur skall det gå för Pinnebergs, som handlar om ett ungt pars kamp mot arbetslöshet och inflation, för att i Varg bland vargar handla om vad som hände i Tyskland under inflationsåret 1923.

Hans Fallada - heter egentligen Rudolf Ditzen, som är hans riktiga namn. Han föddes 1893 och avled 1947. Han levde ett mycket dramatiskt liv som innefattade både dråp, förskingring och mentalsjukdom. Ändå fortsatte han hela tiden sitt romanskrivande. Fallada försökte flera gånger begå självmord och var under hela sitt vuxna liv alkohol- och narkotikamissbrukare.

Trots den censur och politiska förföljelse som rådde i Tyskland under denna period - valde Fallada att stanna i Tyskland under andra världskriget - Han räknas numera som en av landets mest betydelsfulla 1900-talsförfattare.

I sin roman Varg bland vargar skildrar Hans Fallada den vanliga människans kamp för att överleva i det tyska samhället som var på väg mot en oundviklig katastrof. Orsaken till Tysklands olyckliga situation är Versaillesföredraget där Tyskland var den stora förloraren. Fördraget tillkom efter första världskriget och Tyskland dömdes till ett stort krigsskadestånd som landet inte förmådde klara av.

Efter första världskriget är Tysklands finanser förödda. Inflationen närmast ofattbar. På bara ett par dagar stiger dollarn från 242.000 mark till Sjuttiotre miljarder mark. Arbetslösheten skenar och korruptionen frodas. Den tyska medelklassen håller på att gå under. Den lön som en hel familj tidigare kunde leva på, räcker inte längre till ens för att betala hyran.

Huvudpersonerna i romanen, är Wolfgang (som kallas för Wolf) , och Petra. Deras stora kärlekshistoria skildras med stor inlevelse och sympati av författaren. Wolf är en före detta soldat som har ett förhållande med Petra, en före detta prostituerad. Hon är villig att offra allt för honom. Själv är Wolf besatt av sitt spel och är villig att offra allt för att kunna försörja sig på sitt spelande, till och med sin sambos få tillhörigheter. Men det går inte riktigt som de tänkt sig. Till slut rämnar tillvaron i grunden för både Wolf och Petra. De hamnar en svår knipa som det har svårt att ta sig ur.

Även landsbyggden påverkas av den ekonomiska krisen. Medan Petra tvingas stanna kvar i Berlin, väljer Wolf att lämna Berlin för att försöka skapa sig en ny tillvaro och komma ur sitt spelberoende. Genom dessa påtvingande omständigheter förvandlas både Wolf och Petra och blir ansvarsfulla medborgare. Petra får ett erbjudande som hon inte kan tacka nej till. Wolf får en ordentlig anställning på ett gods, där arrendatorn håller på att gå i konkurs, eftersom han inte klarar av de påtvingade villkoren som hans svärfar ställer som villkor för att han skall få arrendera godset.

Joachim von Prackwitz är en gammal militär, som är arrendatorn. Han försöker med alla medel få godset att bli lönsamt misslyckas i princip med allt han företar sig. Svärfadern vill helst kasta ut honom att han skall skilja sig från sin hustru. Runtomkring godset jäser det. Ute i skogarna samlas frikårer som planerar att störta regeringen. Inte bara demokratin, utan hela det tyska samhällsbygget, befinner sig i ekonomiskt kaos. Landet drabbas allt djupare av misär och svält som är svårt att ta sig ur.

För Wolf och Petra, innebär de ofrivilliga situationer de hamnat i, att de tar på sig ett personligt ansvar för genom att själva börja ta ansvar för sina liv och sin omgivning.

Varg bland vargar är en fantastisk roman känns i dag lika aktuell som när Hans Fallada skrev boken. Det finns i dag många exempel som skildrar den vanliga människans kamp för att överleva i korrupta eller demokratiskt slapphänta samhällen, som är på väg mot en ekonomisk katastrof. Tyskland har varit ett bra exempel på hur extremismen frodas på både höger och vänstersidan och vilka dramatiska konsekvenser detta får för det politiska styret ett samhälle, som håller på att gå under.

Jag har läst alla tre böckerna som förtjänar att läsas tillsammans. Det är få författare som lika konkret som Hans Fallade lyckas skildra - maktfullkomlighet och ekonomiskt förfall - med lika stor inlevelse och tydliggöra vad som händer i ett samhälle som inte längre fungerar, vare sig ekonomiskt eller moraliskt.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida