[Hemsida] [Skicka vykort]


Kavaljererna på Huseby
Av Mats Lönnerblad 9 nov. 2016

Om vi vill att allting skall bli som det är, måste allting förändras, vilket gäller för såväl "feodaladeln" som förlorade de mesta av sina privilegier under början av 1900-talet, när de demokratiska krafterna, sent omsider, även i Sverige; som redan långt tidigare skett i Frankrike, krävde "frihet jämlikhet och broderskap".

Bokens titel: Florence Stephens förlorade värld
Författare: Lena Ebervall och Per E Samuelson
Förlag: Piratförlaget 2016

I min egen egenskap av författare och recensent har jag alltid förundrats hur lätt det är för politiska och ekonomiska makthavare, att begå grova ekonomiska brott, utan att någon reagerar, innan det redan är försent och alla brott hunnit bli preskriberade.

Vad jag själv tidigare skrivit om i flera av mina böcker som handlar om ekonomi är vilka ekonomiska brott som begick mot aktieägare, entreprenörer och företagare under Kreugerkraschen (1932- 1938). Det får nog betraktas som Sveriges största rättsskandal genom tiderna. Och även de ekobrott som begicks, med myndigheternas goda vilja, under det största bankkrisen i Sveriges historia, under åren 1987-1993 som jag skrivit om.

När jag hörde talas om Lena Ebervalls och Per E Samuelsons nya bok: Florence Stephens förlorade värld (Piratförlaget 2016) ringde jag Piratförlaget och bad att få recensera boken och intervjua någon av författarna. Det skedde den 6 december 2016 när jag fick träffa Per E Samuelson och få reda på lite mer om bakgrunden till den bok jag då hunnit läsa.

När samhället förändras öppnas möjligheterna för de entreprenörer som ser hur de nya möjligheterna bäst skall kunna utnyttjas vilket måste betraktas som positivt. Men också för de som vill sko sig på ett nytt politiskt samhällsystem, där skrupelfria personer orättfärdigt kunde lägga beslag andras tillgångar, utan att till en början vare upptäckas eller straffas i tid.

Författarparet Lena Ebervall och Per E Samuelson är båda advokater och arbetar på samma advokatbyrå. Per och Lena arbetar tillsammans med ekobrott och har lyckats med bedriften att i romanform skriva en lika intressant, tankeväckande och spännande bok, som i själva verket är en sannsaga - där de redogör hur snabbt ett stort livsverk kan slås i spillror - bara under två generationer - om det faller i orätta händer.

Huseby bruk var i början av 1900-talet Smålands mäktigaste egendom, masugnen dånade, skogen och jorden bar rikedom till familjen Stephens. Det var i denna ljusa tillvaro Florence växte upp. Florence Stephens (1881- 1979). Hon umgicks flitigt med kungafamiljen och hon var känd som "Fröken på Huseby" eftersom hon aldrig fick gifta sig med sitt livs stora kärlek. Senare blev hon mest känd som ett offer för de bedrägerier som kallats för "Husebyaffären" som boken handlar om.

Florence Stephens var äldsta dotter till bruksägaren, Joseph Stephens, som av egen kraft utvecklat Husby bruk och på kort tid skapat sig och sin familj en enorm förmögenhet. Han var gift med Elisabeth Kreüger på Huseby bruk, vars äldsta dotter Florence, som många hävdar i själva verket var dotter till Oscar II. År 1934 ärvde Florence godset Huseby av sin far och tvingades förlita sig på nytt folk. Detta ledde till att hon som aldrig fått någon ekonomisk utbildning blev helt beroende av okunniga "rådgivare" som skodde sig på hennes bekostnad och förvaltare som lät hugga ned skog och avyttrade virket för egen räkning.

Florence Stephens stora misstag var att hon var ivrig rojalist. Hon vägrade inse att hon kunde bli bedragen av någon inom den kungliga kretsen, där hon umgicks flitigt. Så småningom tog hon Carl Bernadotte till sig som sin rådgivare och arvinge. På grund av sina dåliga "rådgivare" och med Prins Carls medverkan, tömdes Huseby bruk snart på stora tillgångar.

Till Huseby bruk kom under 1950-talet en man vid namn Berl Gutenberg som gjort sig till vän med Prins Carl. Författarna skildrar hur Gutenberg gjorde egna stora vinster på Husebys och Florence Stephens bekostnad. Hästar, bilar och båtar inköptes som Fröken på Huseby betalade, men som inte ens existerade i sinnevärlden. Det var så "lurifaxarna" på Huseby myntades och de som orättfärdigt skodde sig på Husbeybruk kallades för "kavaljererna på Huseby"

Snart var Huseby bruk på obestånd. 1957 lyckades rånarna att övertala Florence att ta på sig hela skulden och begära sig själv omyndigförklarad. Det är hur rånarna till en början lyckas med bedriften att skylla ifrån sig på Florence Stephence som författarna skildrar hennes märkliga levnadsöde - med både stor empati och kunskap - genom att först granska och läsa igenom alla rättshandlingar i de rättegångar som sedan följde.

Under alla år som rättegångarna som varade vägrade hon att inse att Prins Carl kunder vara medskyldig till alla oegentligheter som skedde, varför han sedan slapp undan med blotta förskräckelsen. Och hon kämpade till en början förgäves för att återigen bli myndigförklarad och få tillbaka kontrollen av godset.

Florence Stephens förlorade värld är en mycket spännande bok som skildrar ett märkligt levnadsöde. En utveckling som hon aldrig själv kunnat tänka sig - eftersom hon litade blint på Kungafamiljen - och aldrig ens i sin vildaste fantasi - kunde tänka tanken att dom ville någonting annat en hennes eget bästa, innan det var för sent.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida