[Hemsida] [Skicka vykort]


Naturfilosofen Carl von Linnés liv och leverne
2019-12-18 av Mats Lönnerblad 

"Gud skapade, Linné ordnade" - så sade man redan på 1700-talet. Carl von Linnés system för indelning av växter, djur och miniraler har använts av generationer världen över. Att Gunnar Brobergs biografi om Linné har fått heta: Mannen som ordnade naturen (Natur & Kultur) är därför inte mer än rätt.

Bokens titel: Mannen som ordnade naturen
Författare: Gunnar Broberg
Förlag: Natur & Kultur

Carl von Linné, född 13 maj 1707 i Råshult socken i småland. Hasn dog den 10 januari 1778 i Uppsala, var en svensk botaniker, läkare, geolog och zoolog som lade grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken som grupperar växter och djur.

I juni 1739 grundade han tillsammans med fem andravetenskapsmän - Kungliga vetenskapsakademin. Under åren 1741 -1778 verkade han som professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet.

Hur var Carl von Linné själv till sin natur ? Han var sinnlig. Hans syn och övriga sinnen reagerade på omvärldens olika signaler, ljud, färger, smaker. Han var mannen som såg allt. Sinnligheten ingick i hans sätt att bedriva vetenskap. Den ingick i allt att döma i hans upplevelser av naturen och av människan, synlig i hans tankar om sexualiteten, som inte var något han försökte dölja utan föreläste om och som han själv uppfylldes av.

Trots att han aldrig lärde sig engelska, franska eller tyska, klarade han av både latin – som var det språk han använde sig av i vetenskapliga sammanhang - och svenska. Svenskan används uppblandad med latinet i hans skrifter. Linnés språk är kärnfullt, enkelt och klart.

Drömmen hos Linné om att få vara ansvarig för att skildra hela naturen är stark. Han inleder där Systema naturae med Gud - innan har går skalan ner - och vinner så gudomlig sanktion för sitt system. Namn som Francis Bacon, Isaac Newton och Swedenborg vittnar som liknandetvära kombinationer som annars också förekom i den stora vetenskapshistorien.

Var han Swedenborgare ? Linné och Swedenborg är 1700-talets mest kända svenskar, och de var därtill släkt. De kände varandra, eller var åtminstone medvetna om varandra. De hade en  gemensam skärningspunkt. Båda har sina rötter i mineralogin, båda från början mekanister som sedan går mot vitalism och religiösa frågor. Båda har totala anspråk.

Det är Linné som föreslår Swedenborg till inval i Vetenskapsakademin. Linné har läst Sweden berog bok: Regnum animale. Skillnaden mellan Linné och Swedenborg är att för Linné sker allt på jorden, inom livsspannet. Swedenborg tror på livet efter detta, visserligen möblerat i en värld snarlikt den jordiska. Swedenborg är himmelsk. Linné är jordisk.

Carl von Linné är också "filosof" en som uttalade sig generellt om världen. Naturforskaren betecknades som naturfilosof på hans tid, och en av hans viktigaste skrifter  hette just: Philosophia botanica, en regelbok i hur man skulle beskriva och förstå något så svårfångat som en växt, en blomma, ett liv.

Linnés insats inom taxonomin gör också att han hör till filosofins historia. I tiobandsverket: Routledge Encyclopedia of Phlilosophy (1998) är han endast en av fem svenskar som tagits upp. De andra är Axel Hägerström, Anders Nygren, Karl Olivercrona och Emanuel Swedenborg - och Linné får mest utrymme av alla.

Han försökte ordna sitt liv också. Vid 23 års ålder hade han redan spaltat upp allt han avsåg att göra i livet - och fullföljde det planenligt. På så sätt hann han med mycket mer än att bara ordna naturen - hans otaliga verk och avhandlingar pekar på många olika lärdomshistoriska riktningar. Men för att vara en representant för det upplysta 1700-talet blev han den främsta naturfilosofen som Sverige och världen någonsin skådat. Den gamle Linné tror fortfarande på sin mission, sin gudagivna uppdrag att lära människorna se, känna sig själva i dess olika underavdelningar.

Linnés vetenskapliga arbeten anses ha bidragit till den moderna ekologins grundläggande. Vid tidpunkter för sin död a hade han blivit en av Europas mest hyllade vetenskapsmän.

Gunnar Brobergs biografi: Mannen som ordnade naturen är nog den mest ambitiösa svenska Linnébiografin som jag läst. Biografin ger svar på de flesta av de många sidor som utmärkte såväl människan som vetenskapsmannen Carl von Linné både hur han var privat och i sitt arbete..

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida