[Hemsida] [Skicka vykort]


George Soros testamente
2020-05-02 av Mats Lönnerblad 

I sin senaste bok: Till försvar för det öppna samhället,(Natur & Kultur) i översättning av Peter Staffansson vill George Soros, i sin första stiftelse som han grundade redan 1979 - var det inte bara för att försvara det öppna samhället - det var för att bana väg för det.

Under de följande tjugofem åren kollapsade repressiva regimer som Sovjetunionen och öppna samhällen som EU trädde fram. Trenden vände nedåt först efter den globala finanskrisen 2008, skriver George Soros.

Botten nåddes 2016 med brexit i Europa och valet av president Trump i USA. George Soros spelade en aktiv roll i båda dessa händelser, och han har haft mycket att säga om båda. Nu när han är fyllda 90 år ser han tydliga tecken på att vinden är på väg att vända igen.

George Soros föddes i Ungern 1930 och han är jude. Han var tretton år när nazisterna ockuperade Ungern och började skicka judar till förintelselägren, Han hade en enorm tur, för hans far insåg naziregimens natur och ordnade falska identitetshandlingar och gömställen åt alla sina familjemedlemmar och åt ett antal andra judar också. De flesta av dem överlevde.

1944 var det formativa året av hans liv. Han lärde sig vid tidig ålder hur viktigt det är vilken typ av politisk regim som tar makten. När naziregimen ersattes av sovjetisk ockupation lämnade han Ungern som fort han kunde och fann sin tillflykt i England.

På London School of Econiomics utvecklade han sitt begreppsmässiga ramverk under inflytande av sin mentor Karl Popper. Detta ramverk visade sig oväntat användbart när han fick jobb på finansmarknaden. Ramverket har ingenting med ekonomi att göra utan bygger på kritiskt tänkande. Det gjorde att han kunde analysera bristerna i de förhärskande teorierna som vägledde de institutionella investerarnas beslut. Han blev framgångsrik hedgefondförvaltare och berömde sig att vara världens bäst betalda kritiker.

Geroge Soros erkänner i sin bok att han är både självisk och självupptagen, och han skäms inte för att erkänna det. Ändå har han under de senaste trettio åren, genom sina stiftelser, etablerat en omfattande filantropisk verksamhet, vars årsbudget brukar kretsa kring 500 miljoner dollar och nu klättrat upp mot miljarden, ( De totala  utgifterna från 1979 till 2018 i verksamheten Open Society Fondations uppgår till runt 15 miljarder dollar)

Termen "det öppna samhället" användes först av den franske filosofen Henri Bergson i essän "Moralens och religionens två källor". Den ena källan var stambaserad och ledde till ett slutet samhälle; den andra var universell och förknippades med ett öppet samhälle.

Gerorge Soros mentor Karl Popper visade att öppna samhällen kan förvandlas till slutna samhällen av universella ideologier som påstår sig besitta den ultimata sanningen är vad Soros bekämpar eftersom det är falskt, och därför att sådana ideologier bara kan behålla makten  genom att använda tvångsmedel. Soros mål är "att skydda öppna samhällen mot deras fiender, göra regeringar ansvariga inför sina medborgare och fostra kritiskt tänkesätt"

De öppna samhällen som George Soros förespråkar  erkänner att olika människor har olika synsätt och intressen; de introducerar människoskapade lagar som låter folk leva fredligt tillsammans. Efter att ha upplevt både de nazistiska och sovjetiska styret i Ungern var Soros djupt imponerad  Poppers ideér. Han formulerade sina stiftelsers mål som 1) att öppna slutna samhällen. 2) att göra öppna samhällen mer livskraftiga och 3)  att främja kritiskt tänkande. Detta var 1979.

Med en budget på tre miljoner dollar startade George Soros bland annat en stiftelse i Ungern för att bland annat stödja oberoende studentkårer vid statliga universitet och ett oberoende studentförbund som senare skulle ge upphov till ett av Ungerns största politiska partier. Målsättningen var att stödja Ungerskt demokratiskt forum. Deras ledare Viktor Orbán, blev premiärminister 1998.

När Orbán väl tagit makten bytte han fot. Han såg en politisk öppning till höger och blev alltmer nationalistisk. Det hjälpte honom att bli vald på nytt 2010 och har gjort att han kunnat sitta kvar som premiärminister sedan dess. Han har också försökt göra det till en personlig konflikt mellan honom själv och Geoge Soros, som valt att hålla deras meningsskiljaktigheter på ett politiskt plan.

Geore Soros startade även en annan stiftelse i Sovjetunionen 1987. I december 1986 hade generalsekreterare Michail Gobatjov för första gången ringt till kärnfysikerna och människorättsaktivisten  Andrej Scharov, som hade sänts till exil till Gorkij. Gorbatjov sa att Sacharov var fri att återvända till Moskva och återuppta sin patriotiska verksamhet.

Soros kom på en plan för att reformera den sovjetiska ekonomin. I stället för att ha geografiskt avgränsade frihandelszoner förslog han att man skulle öppna upp ett visst segment av den sovjetiska ekonomin, nämligen livsmedelsindustrin. Samtidigt föll Sovjetsystemet samman i rask takt, och det var inte möjligt att på egen hand leda övergången från ett slutet till ett öppet samhälle.

När Putin kom till makten 1999 hamnade Soros stiftelse under attack och jagades i praktiken ur landet. Stiftelsen hade hyrt en byggnad och hade option på att köpa den. Men ryska maffian lyckades byta ut kontraktet som de hade lämnat in hos domstolen mot ett förfalskat kontrakt där köpoptionen hade tagits bort. Soros beslutade sig för att upplösa den ryska stiftelsen 2003. Det var tydligt att den ryska regeringen inte längre förtjänade stiftelsens fortsatta stöd.

Med sina stiftelser ville Soros hjälpa till att rädda EU för att kunna göra om det från grunden. EU brukade åtnjuta ett entusiastiskt stöd bland hans generationskamrater, men detta förändrades efter finanskrisen 2008. Han ansåg att EU gick vilse eftersom det styrdes av förlegade avtal och en övertro på restriktiv finanspolitik.

Det som tidigare hade varit en frivillig sammanslutning mellan jämlika stater förvandlades till ett förhållande mellan långivare och låntagare, där låntagarna inte kunde fullfölja sina åtaganden och långivarna bestämde vilka krav som låntagarna måste uppfylla, vilket George Soros anser är vare sig frivilligt eller jämlikt.

Ett viktigt land, Storbritannien, redan lämnat EU och åtminstone två länder Polen och Ungern leds av regeringar som är benhårda motståndare till de värderingar som EU bygger på. I flera andra länder är antieuropeiska partier på frammarsch. I Österrike sitter ett antieuropeiskt parti i regeringskoalitionen och Italiens öde är fortfarande inte avgjort. Vi befinner oss i en revolutionär tid; allting kan förändras. Besluten vi fattar nu kommer att forma framtiden.

När George Soros grundade stiftelsen ville han inte att de skulle överleva honom, men där har han nu ändrat sig. Ett stort antal mycket duktiga personer har ägnat sina liv åt att utföra stiftelsens arbete. Han anser att han inte har någon rätt att rycka bort mattan under deras fötter. Nu vill att stiftelserna skall få fortsätta sin verksamhet efter sin död.

Avslutningsvis ställer George Soros sig själv frågan: En självisk man och en osjälvisk stiftelse - hur går det ihop ? Att hjälpa några människor i sin närhet som hans far gjorde genom att se till att de kunde fly undan nazisterna anser han inte vara tillräckligt för egen del. Hans strävan är  att göra världen till en bättre plats genom att ge möjlighet att förändra den. Det gör han genom sina Open Society - stiftelser som arbetar med att försvara de mänskliga rättigheterna, särskilt för dem som inte har någon stat som skyddar dem.

Efter att ha sett igenom hyckleriet bakom filantropin blir Soros inte längre påverkad av beröm och smicker. Han behöver se verkliga resultat. Det var så han kom på att han som en självisk man ville skapa en osjälvisk stiftelse.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt</p>


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida