[Hemsida]


Följderna av den ohejdade aktiespekulationen i USA
2021-02-05 av Mats Lönnerblad 

Författaren Tomas Blom har skrivit en intresseväckande bok vilka faktorer som orsakade Kreugerkraschen 1932 och vad som gjorde aktiehandeln i USA spårade ut under 1920-talets senaste del som alltmer präglades av de amerikanska bankernas ohejdad spekulation.

Bokens titel: Kreugerkraschen
Författare: Tomas Blom
Förlag: Historiska Media

Räntorna var låga och det fanns gott om pengar i de amerikanska bankerna. Aktiemäklare hade satt i system att låta folk köpa på kredit vilket alltför många använt sig av. Från och med år 1928 hade handeln urartat mer och mer av den utpräglade spekulationsekonomin.

I boken Kreugerkraschen, Förlag: Historiska media, 2021, förklarar Blom bakgrunden till vad som sedan utlöste den stora börskraschen i USA. Han berättar hur det kunde komma sig att Sveriges genom tidernas största finansman Ivar Kreuger råkade illa ut när några av de banker i Sverige och USA som tidigare stött honom, i stället vände sig emot honom, genom upprepade baisse-atacker tillsammans med några kuppmakare från finanseliten i Europa som själva ville lägga beslag på alla Ivar Kreugers tillgångar. Det skedde ju på de oskyldiga aktieägarnas bekostnad.

Josef Stalin medverkade till att förtala Ivar Kreuger. Efter den ryska revolutionen ville han också likvidera Kreuger eftersom han konkurrerat ut Sovjetunionen på deras egen tändsticksmarknad både i Sovjetunionen och utomlands.

Tomas Blom är skribent med bakgrund som radioman och TV-författare. De senaste 30 åren har han skrivit ett stort antal böcker inom såväl fack- som skönlitteratur. Detta varvat med manusmedverkan i en rad TV-serier, såsom Anno 1790 och Sveriges historia med regelbundna artiklar i historiska tidskrifter. Hans bok ger en bra bild av vad som hände.

Hur kommer det sig då att så många vände sig mot världens framgångsrikaste finansman som tidigare varit hyllad av alla ? Svaret ligger i vad som hände i bankvärlden torsdagen, tisdagen -och onsdagen 1929. Torsdagen den 24 oktober 1929 kom kraschen i New York ! Plötsligt vräktes aktier ut på marknaden, kurserna sjönk blixtsnabbt och trots tillfälligt återhämtning på grund av stödköp från bland annat den finansiella Morgangruppen, gick botten definitivt ur den amerikanska börsen påföljande tisdag. Amerikanske aktier föll till halva sitt tidigare värde. Krisen var ett faktum.

Panikslagna folkmassor samlades utanför börsen medan deras investeringar smälte samman. Luften surrade av rykten om kredittyngda spekulanter som gjort konkurs och i många fall tagit livet av sig. Orsaken till 1929 års börskrasch berodde på att bankerna sålt hundratals aktier på New York börsen och sålt värdelösa papper till allmänheten för 25 miljarder dollar.

De amerikanska bankerna hade, före börskraschen, genom sina bulvaner ägnat så åt så kalla blankning. Det vill säga: De hade sålt dåliga aktier i avsikt att köpa tillbaka dem när värdet sjunkit ytterligare och tjäna pengar på mellanskillnaden.

Efter börskraschen försökte några från amerikanska bankeliten tillsammans med den svenska , göra samma sak genom att nedvärdera alla Kreugerpapper, vilket Ivar Kreuger var väl medveten om - och till en början lyckades förhindra - eftersom han hade tillgångar som motsvarade det verkliga värdet.

År 1930 kan Ivar Kreuger sägas stå på toppen av sin karriär skriver Tomas Blom. Trots sammanbrottet på USA:s finansmarknad, som är på väg att fortplanta sig ut över världen betraktas Kreugers aktier och värdepapper alltjämt som åtråvärda och hans förtroende hos placerare och banker tycks ograverat.

Men finanseliten både i USA och Europa lät inte Ivar Kreuger få någon ro eftersom de gjorde allt för att försöka nedvärdera Kreugers tillgångar genom deras blankningsattacker. I november 1932 lämnade Ivar Kreuger för sista gången Sverige för att ännu en gång möta sina medarbetare och bankkontakter i USA och komma tillrätta med sina ekonomiska problem som förtalskampanjen mot honom orsakade. Kreugerpappren hade genom bankernas blankningar både i Sverige och utomlands - mot hans företag ooch värdepapper - fallit drastiskt under året med 71 procent på den svenska börsen, medan börsfallet stannade id 31 procent på övriga noterade papper.

Även Dagens Nyheter (DN) skrev ofördelaktiga artiklar om värdet på Ivar Kreugers tillgångar. Tidningen lät bland annat en dansk ekonomiprofessor vid namn Lauritz Vilhelm Birck, som bara var expert på socialekonomi, skriva en kritisk artikel om att Bolidengruvan att påstå att Bolidengruvan skulle vara totalt värdelös, och lät påskina att Ivar Kreuger måste vara en bedragare, trots att denne inte visste något om gruvdrift. Trots att gruvan var guld värd spred sedan DN dessa uppgifter vidare utomlands.

Följden blev att en av Ivar Kreugers värsta fiender i USA, bankirfirman JP Morgan, ville att en affär som redan gjorts med ITT skulle gå tillbaka genast och om inte detta skedde skulle bankirfirman försätta Ivar Kreuger i konkurs och han skulle inte få lämna USA. Men Kreuger lyckades betala vad han var skyldig, affären med ITT slutfördes.

Ivar Kreuger kunde återvända till Paris, men det skedde utan några säkerhetsvakter som kunde skydda honom - trots att borde förstått att han skull kunna bli angripen från många håll - och om de som hade utsatt honom för dessa baisse-attacker, skulle ju själva gå i konkurs, eftersom Kreuger ännu en gång visat sin förmåga att försvara sig. När Ivar Kreuger gick ombord på fartyget Il de France för att bege sig till sin lägenhet i Paris och träffa sina medarbetare från Sverige har han bara en dryg vecka kvar att leva.

Det är numera bevisat hur Ivar Kreuger mördades och att det aldrig kunde vara en fråga om självmord. Den pistol som vapenhandlaren i Paris påstod köpts av Ivar Kreuger kunde inte köpts av honom eftersom han satt i förhandlingar den dagen. Ivar Kreuger blev först drogad, skjuten med ett löst skott genom hjärtat och sedan stuckits ihjäl. Pistolen låg i hans vänstra hand, trots att han var högerhänt. Och när han skulle obduceras kunde rättsläkaren redan innan obduktionen konstatera att det inte var något självmord utan ett mord.

Kuppmakarna hade redan dagen efter mordet lyckats med sin kupp på bekostnad av alla aktieägare som fick sina aktier nedvärderade, medan värdet på Ivar Kreugers tillgångar fortfarande består.

Min fråga efter att ha läst boken är hur det kunde komma sig att när det måste vara uppenbart att Ivar Kreugers tillgångar, verkligen motsvarade det verkliga värdet, och hans bolag så snabbt kunde försättas i konkurs, trots att inget av bolagen var konkursmässiga ?

Vid den här tidpunkten hade ju Kreuger skapat ett världsomspännande affärsimperium byggt på tändstickor, men även företag som LM Ericsson drogs med i krisen, som inte var någon verklig kris, Boliden, Grängesberg och SCA ingick ju också i Kreugers bolag som förvärrades av hans bolag iscensatte spekulationer för att dra ner värdet på aktierna bara för att kuppmakarna skulle kunna sko sig själva.

Mats Lönnerblad

 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida