[Hemsida]


Från kungadöme till demokrati 
2021-03-03 av Mats Lönnerblad 


Konungariket Sverige är en konstitutionell monarki med en kung eller regerande drottning som landets statschef. Sedan Västerås arvsförening år 1544 är Sverige en arvsmonarki. Tronföljden regleras i successionsordningen, som är en av Sveriges grundlagar - där numera även Europarätten ingår - sedan Sverige gick med i den Europeiska unionen (EU) 1995.
 

Historien om Sverige. Från istid till framtid av författaren och journalisten Herman Lindqvist, Albert Bonniers förlag, handlar om så förvandlades Sverige de första fjortontusen åren, om Sveriges regenter under tusen år och Sveriges statsministrar från 1876 till 2021. En bok som alla borde älska och ta till sig, eftersom den är både faktaspäckad, mycket läsvärd och intressant att ta till sig - både för ung och gammal - och för alla nytillkomna invandrare som vill lära sig mer om hur Sveriges historia och styrelsekick borde boken vara obligatorisk läsning.  

Den är skriven för alla som är intresserade av Sveriges utveckling genom tiderna och hur Sverige har styrts och fortfarande styrs och förvandling från Kungadöme, där kungar och drottningar tidigare hade den absoluta makten, fram till den nuvarande svenska monarkin i dagens Sverige där genom alla demokratiska förändringar, numera är regering och riksdag som styr.  

Herman Lindqvist är jämngammal med mig och fortfarande lika aktiv som han alltid varit. Han är född i Stockholm, uppväxt i Helsingfors och utbildade sig som journalist och utrikeskorrespondent innan han blev författare. Han har ett brokigt förflutet och varit bosatt i tre världsdelar. Han rapporterade från ett tjugotal krig och blev heltidsförfattare 1991 då han samtidigt arbetade som populärhistoriker med över 30 uppmärksammade program i Sveriges Television (SVT) Under många år bodde han i Frankrike, men har nyligen flyttat till Polen. 

Historien om Sverige är en spännande berättelse hur detta en gång så karga område vid Europas norra iskant kunde bli ett av jordens rikaste, mest demokratiska och mest utvecklade länder. Herman Lindqvist har skrivit en om ett land där krig ofta varit det normala, där fred varit undantaget och om detta folk som har överlevt alla stora svårigheter, dramatiska klimatförändringar, långa perioder av hungersnöd och förödande epidemier och pandemier som den nuvarande Covid 19 pandemin som gjort resor till andra länder omöjliga för många människor under de senaste två åren och där vi alla befinner oss vi ett nytt vägskäl. 

Sverige har visserligen fortfarande kvar sitt kungadöme, men kungar och drottningar, som tidigare kunnat styra landet efter sitt eget gottfinnande får finna sig i att inte längre lägga sig i hur landet styrs, även om de har kvar många av sina andra privilegier. Numera har Sverige också under de senaste hundra åren kunnat undvika två stora krig. När större delen av övriga Europa och världen och fått utkämpa två världskrig har Sverige varit neutralt. 

Det skulle dröja mycket länge innan Sverige blev kristet, i synnerhet landskapet kring dagens Uppsala, just namnet Uppland dyker upp i skrift år 1296. Erik Segersäll (cirka 970-995) som döpa sig, men han återföll till asatron efter några år. Hans son däremot, Olof skötkonung (cirka 885 - 1022) döptes också; det skulle ha skett vida Usaby källa år 1008 eller tidigare. Han förblev kristen resten av livet.  

Det nuvarande Sverige dominerades under långa tider av småkungar och regionala stormän, hövdingar och krigsledare som ständigt befann sig i krig i både Sverige och andra länder. Den behöll makten över ett område som kunde kontrollera flest antal män och kunde utrusta de flesta fartygen och beväpna flesta krigare. Kungarna köpte sin lojalitet genom att vara frikostiga med krigsbyte och ställa till stora fester.  

I Sverige var medeltiden (1050 - 1523) varken mörk eller dyster. Det var en färgstark , kryddoftande och musikklingande tid då kyrkväggarna var grant målade och klädmodet hos dem som hade råd var mer än uppseendeväckande brokigt. Det var då som Sverige börjar ta form. Då byggdes själva scenen och de personer och samhällsklasser träder fram som spelar upp den moderna svenska historien. Vid medeltidens början hade Sverige cirka 400.000 invånare. 

Den mest kända av alla medeltida skribenter var ändå Birgitta Birgersdotter, som gick till historien som heliga Birgitta och som blev Sveriges första riktigt europeiska kändis. Birgitta, senare mor till åtta barn, växte upp i den högsta aristokratin, fadern var lagman i Uppland, maken lagman i Närke. Hon avskydde kungen; Magnus Eriksson både som kung och som regent. Hon lämnade Sverige för Italien och fick Påvens tillstånd att skapa sitt egen klosterorden. Birgitta-orden som fortfarande finns kvar. Hennes kloster ligger på högra sidan i närheten av franska ambassaden i Rom, som egentligen inte tar emot några besökare. Men för några år sedan lyckades både jag och min fru få tillstånd att besöka klostret. 

Den mest kända regenten i Sveriges historia är ändå Gustav Eriksson (1523-1611) som tar kontrollen över Sverige. Han bytte namn till Gustav Vasa och var själv katolik. Det var han som införde den protestantiska läran i Sverige. Detta för att i likhet med Henrik VIII av England förvandla sig själv till kyrkans huvudman, lägga beslag på allt silver och guld i klostren och se till att Kristian Tyrann som orsakade Stockholms blodbad, och till slut tvingades fly från Sverige, efter att ha försökt ta makten över hela Sverige. 

Allting förändrades i Sverige under 1800 och 1900-talet. Fyraståndsriksdagens avskaffades, Sveriges kvinnor höjer rösten, och får rösträtt. Sverige får sina första järnvägar. Den snabba utvecklingen i slutet av 1800-talet skapade en anda av stark utvecklingsoptimism i landet., en övertygelse om att guldåldern låg i den närmaste framtiden. På några få årtionden förvandlades svensk industri från hantverk och hemslöjd till massproduktion. En rad liberala, ekonomiska reformer underlättade den snabba utvecklingen: avskaffande av skråtvånget 1846, lagen om fullständig näringsfrihet 1864 och anslutning till frihandeln 1865. 

Från 1945 och framåt blir Sverige ett mönsterland och modell för andra länder. Socialdemokraterna skapade den unika "svenska modellen" för det fortsatta samhällsbygget . Grunden lades 1939 då LO och Arbetsgivarförningen (SAF) skrev under det så kallade Saltsjöbadsavtalet och slog fast hur avtal ska slutas och tvister lösas mellan parterna på arbetsmarknaden. Sverige hade då Europas starkaste socialdemokrater som skapar reformer som vi aldrig haft tidigare. Vi slipper delta i andra världskriget.  

Det var först under krisen i världsekonomin under 1970-talet som slog hårt mot Sverige och skulle tvinga till stora förändringar under åren som följde. Fler och fler svenska företag flyttade tillverkningen till andra sidan jorden där lönerna var lägre. Vinsterna krympte i högskattelandet Sverige. Bransch efter bransch drabbades. Textilfabriker och skofabriker lades ner. Så kom varvskrisen. Fartyg byggdes snabbare i Japan och Sydkorea.  

En efter en av de traditionella stolta svenska slagskeppen gick i konkurs eller tvingades till omfattande förändringar, köptes upp av utländska bolag eller lade större delen av tillverkningen i utlandet. Folkhemmet är till salu - säljs ut bit för bit. Den nuvarande pandemin som har låst in halva mänskligheten har även drabbat Sverige med full kraft.  

Ingen händelse sedan andra världskriget har skakat och påverkat det svenska samhället. Pandemin som i juni månad 2020 tagit över 5.000 svenska liv och som nu år 2021 är inne på dubbelt så många svenska som avlidit av Covid 19.  

I dagens Sverige har vi cirka tio miljoner invånare. För att inte människornas sociala liv skall upphöra helt och industrier och företag fortsätter att stänga, måste Sverige när detta skrivs börja om på nytt och skapa en ny infrastruktur som även tar hänsyn till både klimatförändringen och miljön. Hur det skall gå till är det många som försöker spå om. Som jag ser det har vi svenskar haft det svårt det många gånger förr, men kommit ner på fötterna igen - sedan jag läst Herman Lindqvist bok vet jag nu att det många gånger tidigare "varit värre förr".  

Jag är optimist. När jag nu läst Herman Lindqvists bok är jag helt övertygad om att hela Sverige kommer att resa sig på nytt ! Mats

Mats Lönnerblad 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida