[Hemsida]


Barack Obamas vilja att förändra och förstå 
2021-03-04 av Mats Lönnerblad 

I Barack Obamas bok: Min far hade en dröm, i översättning av Thomas Engström, Albert Bonniers förlag, berättar USA:s förre president Barack Obama, djupt personligt och insiktsfullt om sin uppväxt i USA - som när boken skrevs bara var i trettioårsåldern - i ett USA som fortfarande präglades av förtryck och raslagar. 

Barack Obama föddes på Hawaii, son till två studenter. Pappan till Barack Obama, kom från Kenya och hade kommit till USA som utbytesstudent, mamman var född i Kansas. Han skildrar sina föräldrars korta förening - en svart man och en vit kvinna - hur en afrikan och en vit amerikanska möts på ett amerikanskt universitet, blir förälskade, men på grund av olika omständigheter aldrig kommer inte att dela ett liv tillsammans, vilket gör att Obama heller aldrig kommer att lära känna sin far medan han lever. 

Föräldrarna skildes bara efter ett par år, när hans far tvingades åka tillbaka till Kenya. Då träffar hans mor en ny man, Lolo, som kommer från Indonesien och också varit utbytesstudent i USA, varför den lilla familjen flyttar till Jarkarta. Men mamman skickar Obama tillbaka till USA efter bara 3 år i Indonesien, för att han skulle få en amerikansk fortsatt högre utbildning. 

Obama får reda på att hans far, som han aldrig lärde känna ordentligt, hade omkommit i en bilolycka. Faderns plötsliga död får honom att reflektera över sitt eget liv och vad som gjort honom till den han är. Han har lämnat Indonesien och bosatt sig i Chicago där han är verksam som medborgarrättsorganisatör i Chicagos slumkvarter för att försöka förbättras de svartas levnadsvillkor. Han anstränger sig för att finna frågor som kan engagera många och bidra till positiva förändringar i deras levnadsvillkor. 

Hans plan är enkel. De som bor i området har ännu inte makten att förändra delstatens socialpolitik, eller skapa nya jobb i trakten, eller få fram tillräckligt mycket pengar till de eftersatta skolorna där de allra fattigaste i Chicagos innerstad bor. Han arbetar enträget för att nå sin målsättning, men lyckas bara delvis med att åstadkomma vad han vill, och söker därför vidare till Harvard för att påbörja sin fortsatta utbildning och blir antagen. 

Innan han skall börja sina juridikstudier på Harvard, reser han ner till Kenya för att möta den afrikanska delen av sin familj, det blir en omtumlande upplevelse som får honom att försona sig med sin egen bakgrund. I boken Min far hade en dröm får han också en helt annan bild av sin far än den han tidigare haft. Det är en gripande skildring av en ung man strävan att både förstå sin egen bakgrund och han vilja att förändra både sitt eget och de svartas liv i ett USA och undersöka hur hans många släktingars liv gestaltar sig i Kenya. 

Barack Obama beskriver på ett övertygande sätt hur det är att tillhöra två olika världar och ändå inte veta i vilken av dessa världar han vill leva och verka. Han blottar sina egna tillkortakommande i att försöka förändra den värld han själv lever i. Vad han vill göra med sitt liv förblir ett frågetecken, fram till dess att han kan besluta sig för både vilket land han vill bo i och hur han skall kunna förverkliga sina egna ambitioner. 

Det han försöker göra är att uppriktigt skildra ett specifikt landskap i sitt eget liv, Men hans tidigt skrivna memoarer är tillägnad hans egen släkt - hans mor, hans mor - och farföräldrar. Hans många syskon utspridda över oceaner och kontinenter - som han står i störst tacksamhetsskuld till. Möjligheten att skriva sina memoarer infann sig när han fortfarande gick på juristutbildningen på Harvard i USA. Han hade valts till den förste afro-amerikanske ordförande någonsin för Harvard Law Review, en juridisk tidskrift som få utanför skrået känner till. Det var under hans sista år på juristutbildningen han började planera bokens upplägg.  

Först några år senare, har Barack Obama syster Auma som kommit för att hälsa på honom förelår hon att de tillsammans skall resa till Kenya och hälsa på sina släktingar. Hon är dotter till hans far som gift sig med en annan kvinna och är utbytesstudent i Tyskland. Tillsammans åker de till Kenya så att Obama kan besöka sina släktingar som han aldrig tidigare har träffat och sin fars grav. 

Det är först när han hört alla sina släktingar berätta om sin far och sitter vi sin fars grav som han själv kunde låta cirkeln slutas och värdera det han upplevt i sin barndom. Det är en gripande skildring av en personlig inre resa - en pojkes sökande efter sin far och därigenom också efter ett meningsfullt syfte med sin egen tillvaro som svart amerikan, bosatt i USA. 

Hans far som måste varit lika begåvad som Barack Obama återvände till Kenya har skaffat sig en helt ny stor familj, efter revolutionen, Han har också genomgått en juristutbildning på Harvard hade haft en dröm att förändra Kenya efter revolutionen - hade varit nära att lyckas - Men genom olyckliga omständigheter som varit delvis självförvållade, inte nått hela vägen fram. Det har däremot Barack Obama själv gjort efter två framgångsrika presidentperioder och en större popularitet än många valda presidenter före honom. Hur han burit sig åt har han själv berättat om i den nyligen utgivna boken: Ett förlovat land som skildrar hans tid som president i USA.  

Mats Lönnerblad 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida