[Hemsida]


Amanda Gorman visar vägen 
2021-04-10 av Mats Lönnerblad 

Amanda Gorman tog världen med storm när hon läste sitt poem: The Hill We Climb på trappan till Kapitolium i Washington den 20 januari 2021. Hon blev den sjätte yngsta -poeten (22 år) som gav en poesiuppläsning vid en amerikansk presidentinstallation. Hon intog scenen efter USA 46:e president, Joe Biden, fängslade, hela USA och resten av världen och fick hoppet, om en bättre framtid, bland TV- tittare som lyssnade till hennes diktning, runt om i världen. 

Bokens titel: Berget vi bestiger 
Författare Amanda Gorman 
Förord: Oprah Winfrey 
Översättning: Jason Diakité Timbuktu 
Polaris förlag 

Amanda Gorman (född 1998 ) är en förkämpe för jämställdhet, antirasismen och klimatfrågan. Hon har en examen från Harvard University och bor nu i Los Angeles. 2017 blev hon den första som tilldelades det nyinstiftade priser National Youth Poet Laureate. I slutet på september 2021 kommer bokförlaget Polaris ge ut hennes diktsamling, samtidigt som den översätts och ges ut på en mängd andra språk. 

Dikten The Hill We Climb har nu kommit ut som en specialutgåva på svenska i sin helhet, tolkad av artisten, författaren och programledaren Jason Diakité, Timbuktu. Han anser att "då översätta Amanda Gormans redan historiska och viktiga dikt The Hill We Climb varit en absolut ära och fröjd. Att få leva en stund i hennes rytmiska strofer och finna ett svenskt hem för dem, var det roligaste han haft på länge."  

Jag ger hans översättning av både diktning och förord full rättvisa som inte kunde ha gjorts bättre. Och det är nu med glädje som han har rätt att invänta Gormans uppfordrande och poetiska optimism når svenska läsare och lyssnare.  

Själv blev jag alldeles tagen när jag lyssnade på hennes uppläsning från Washington, efter att nyss ha recenserat nobelpristagaren Louise Glücks diktning i Sundsvalls tidning. Amanda Gorman var precis det jag redan visste om henne. 

"En mager svart flicka, vars ätt varit förslavad" som hon själv läste upp i sin dikt. Hon hade blivit, tillsammans med sin syster, uppfostrad av en ensam mamma med allt det ansvar detta för med sig. "Hennes släkt hade fruktat för sina liv. De hade lärt sig att fröjd inte alltid är frid. Och de begrep och sätt som "rätt visa" inte alltid är rättvisa", skriver hon. 

Vad hon önskar förmedlar hon på ett lysande sätt: Skriften ber oss att se: "Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, Och ingen skall hota honom." Om vi ska leva upp till vår tid kommer framgång. Inte från en klinga, men dom broar vi frambringat. Det är gläntan som signats. Berget vi bestiger, om vi har modet; att vara amerikan betyder mer än stoltheten som ligger i blodet - skriver hon, hur vi kliver in i vår historia och ordnar reparationer. 

Amanda Gorman intygar i sin dikt: Vi kommer inte att väja från vår kurs, avbrytas eller skrämmas bor, För vi vet av vår inaktivitet och indolens Blir nästa genarations lott. Våra blundrar blir deras bördor. Men en sak är säker: Om vi förenar förskoning med förmåga, förmåga att rätt råda, Bli kärlek vårt testamente, Och förändring, våra barns födelsegåva. 

Där visdomen flödar i takt med pulsens rytm, hjärtats slag. Där nåd och frid i mänsklig form blir vårt rättesnöre, får oss att se var vi varit och vart vi måste gå, lyser Amanda Gorman upp vår värld med vilken väg vi skall välja i sin diktning och med sin framtidstro. 

När hennes ord svepte över oss läkte våra sår och fick själen att vakna till liv igen. Amanda Gorman skriver om ett land "blåslagit men vackert" som reste sig från att ha stått på knä, skriver Oprah Winfrey, i förordet till boken.  

Den dag då Amanda Gorman, alldeles självklar och helt lysande, ställde sig framför mikrofonen och i det ögonblicket gav hon oss "Berget vi bestiger." 

Mats Lönnerblad  

 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida