[Hemsida] [Skicka vykort]


Med magnettåg kan regeringen få fart på Sverige igen
Debatt: Mats Lönnerblad, Ulf Sandmark och Carl-Åke Utterström,  2020-06-18

På grund av Coronapandemin ovanpå den långvariga finanskrisen har hela EU:s ekonomiska utveckling stagnerat. Värst är läget under juni månad 2020 i Grekland, Italien och Spanien. Sverige har nu 600.000 arbetslösa men har goda utsikter att snabbt komma på fötter igen om staten tillåts dra igång en storsatsning på infrastruktur för att drastiskt höja produktiviteten och därmed statens och folkets inkomster.

Det gamla föråldrade järnvägssystemet Sverige kompletterar dagens tåg  uppgraderas med magnettåg för persontrafik. Det gamla renodlas delvis för godstrafik och staten tillåts styra Sveriges ekonomiska utveckling, för att få fart på Sverige igen

I punkt nr 28 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Centern (C) och Liberalerna (L) står det att "nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas". Det är ett megaprojekt med en preliminär prislapp på 230 miljarder kronor. Baserat på Ostlänkens 15 mil för 80 miljarder (320 km/h) torde prislappen hamna på 350 till 400 miljarder. Men det förslag som har framförts Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna framfört, hjälper vare sig på kort eller lång sikt. Med den valda tekniken byggs det för långsamt och trots den stora summan kommer hastigheten endast öka med 50 km/tim jämfört med X 2000.

För att åstadkomma både önskade miljövinster och positiva effekter för jobb och boende är det i själva verket ett helt annat system Sverige behöver införa. De nya tågen behöver kunna färdas upp till 500 km/tim.

Tåg ska kunna färdas i upp till 500 kilometer i timmen över hela Sverige ! Anhängarna talar om klimatvinster och positiva effekter för jobb, när det i själva verket är ett helt nytt system Sverige behöver införa. Nämligen det helt beröringsfria magnettåget för 500 till 600 km/h som övervakas i realtid med en noggrannhet av + = 1 cm OTC Operating Trin Control övervakar hela systemet med Guideway etc i realtid. Det förarlösa magnettåget kräver ingen extern signalutrustning. Helt separata banor enligt Japansk expertis. Shinkansen hög rättidighet endast slaget av magnettåget i Shanghai.

För åstadkomma både önskade miljövinster och positiva effekter för jobb och boende, är det i själva verket är ett helt annat system Sverige behöver införa. De nya tågen behöver kunna färdas i upp till 500 km/tim.

Vi  har själva skrivit flera artiklar om vikten av att få fart på järnvägsbyggandet i Sverige för till en utveckling för höghastighetståg för att knyta samman Norden med övriga Europa. Magnettåg för persontrafik som kan matas godtyckligt av respektive lands nominella spänning då dess motorer sitter lokalt på banans undersida. Detta gäller inom hela Europa. och i kontakt med Sidenvägen. För godset med en separat godstransportlinje som anknyter till Kina och resten av världen.

- Det är dags att sluta förhala och komma igång, säger klimatminister Isabella Lövin (C) och finansminister - och bostadsminister Per Bolund (MP) . - Liberalerna har ägnat sig mer åt att ifrågasätta projektet i medierna än att försöka hitta lösningar i de samtal vi har, säger Per Bolund. Men då måste vi enligt vår uppfattning hitta ett nytt system som går att tillämpa i hela Sverige och i anpassning till Norden och övriga världen.

Regeringen har redan tagit fler viktiga steg för att genomföra höghastighetsprojektet genom att ta fram en färdig finansieringslösning som innebär att pengar lånas utanför vanliga ramen för infrastruktur.

Detta för att undvika att andra järnvägssatsningar trängs ut. Regeringen vill också att Trafikverket skapar en separat organisation för projektet, i likhet med när Öresundsbron byggdes, vilket överensstämmer med den helhetslösning som vi  föreslår.

Om det i praktiken ännu inte igångsatta projektet att bygga höghastighetståget mellan Stockholm - Jönköping Göteborg respektive Malmö läggs om till magnettåg kan kostnaden för hela systemet  krympas till 180 miljarder, dvs lång under de beräknade 230 miljarder kronor för det nu planerade höghastighetståget. Dessutom, kan kan de mycket dyra underhållskostnaderna slopas, hastigheten ökas till 500 - 600 km/tim och byggtiden förkortas till under fem år.

Den kortare byggtiden förkortas till under fem år. Den kortare byggtiden är möjlig genom att banan byggs som en brobana med prefabricerade betongelement från flera håll samtidigt. Under dessa villkor skulle både regering och opposition kunna återsamlas kring förslaget att bygga höghastighetståg. I stället för höghastighetståg helt outstanding magnettåg till halva kostnaden och minimalt underhållningsbehov.

Enligt regeringen finns en färdig finansieringslösning som innebär att pengar lånas utanför vanliga ramen infrastruktur. Låt denna finansiering gälla hela Sverige. Detta för att undvika att andra järnvägssatsningar trängs ut. Regeringen vill också att Trafikverket skapar  en separat organisation för projektet, i likhet med  när Öresundsbron byggdes, vilket överensstämmer med den helhetslösning som vi föreslår.

I dag har Sverige 600.000 arbetslösa. Det är därför hög tid att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS) så att de unga snabbt kan slussas in på arbetsmarknaden. Men där är facken motsträviga och tänker bara på sina egna intressen för att bejaka nödvändiga förändringar på marknaden.

Sverige och världen upplever just nu är  en värld som drabbas av Coronapandemin som nu sker, får alla betala. Efterfrågan på varor och tjänster minskar, arbetslösheten som vi nu ser, skjuter i höjden. Banker faller ihop och ekonomin kör fast. Det är då både EU och svenska staten måste in och tillhandahålla program och resurser som håller människor i arbete och upprätthåller affärsverksamheten. Annars kommer det bli samma anarki som vi i dag ser i flera länder.

Aktiemarknaden kraschade 1929, vilket utlöste en världsomfattande depression som varade i ett decennium. Få människor kommer ihåg detta i dag, men vi kan fortfarande riskera att hamna i samma situation om vi inte kan få ner arbetslösheten genom att satsa på den reala ekonomin i stället för att tillåta bankerna med att - spekulera bort alla våra besparingar - eftersom våra pengars värde fortfarande bestäms  av bankernas globala kasinoverksamhet av aldrig skådad omfattning.

De internationella bankirerna  har lyckats att göra mer än bara kontrollera penningamängden. I dag skapar de penningmängden. Trettio procent av de pengar som skapas av banker med hjälp av bokföringsposter investeras för deras egen räkning i stället för att skapa arbetstillfällen och en bättre infrastruktur,

Därför anser vi att de pengar som skapas måste användas på rätt sätt, genom att låta entreprenörer och företagare skapa nya jobb och återskapa det välfärdssamhälle som Sverige en gång var som vi nu har möjlighet att återskapa.

Därför anser vi att de pengar som staten lånar måste användas på rätt sätt, genom att  sätta arbetslösa entreprenörer, företagare och arbetslösa i nya projekt med högsta produktivitet och på så sätt återskapa grunden för det välfärdssamhälle som Sverige en gång var.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Ulf Sandmark
Ordförande i Belt and Road Institute in Sweden -BRIX

Carl-Åke Utterström,
Svensk expert på magnettågVarning för företagspirater!Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida