[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Det svenska företagsklimatet
Av Per Fredö - Brf debatt  - 31 oktober 2002

Utan entreprenörer kan ett land inte nå välstånd och utan svängrum för entreprenörer blir ett land allt fattigare. Vårt land har blivit "fattigare" i den meningen att vi ständigt halkar ned i välståndsligan - och att vi får välfärdsstaten alltmer urholkat.

Några fakta om detta:

- bara under 90-talet har svenska folkets aktieinnehav minskat från 75 % till 15 % av börsvärdet
-utländskare investerare har däremot ökat sitt innehav från 10 till 40 % och alla prognoser visar att den utvecklingen fortsätter.
-detta är ett tecken på vidgad globalisering, men tråkigt för vår del är att flödet ut är väsentligt större än flödet in
-nyföretagandet nu visar ett fall större än under lågkonjunkturen i början av 90-talet, ämnet för denna diskussion, och vare län minska
-när det gäller s k entreprenörskap ligger Sverige på 24 av 29 undersökta länder. Bl a beror det på att kopplingen till nya patent är extremt låg.Det är svårt se något annat än att betydande delar av svenska basföretag t ex varven har avvecklats, att ny idéföretag inte längre kommer fram, att de som kommit finns inom konsumtionssektorn och att IT-sektorn med betydande återverkningar för Sverige genomgår en kris som inte minst skakat om världens börser. Och byggbranschen har tvingats svaja rejält med nu oroande kostnadsökningar, vilket har resulterat i en prisdifferentieringar, där nya hyror ligger högt och värdet på äldre fastigheter bara ökar.
- intresset för naturvetenskapliga studier, kvalitén på denna typ av utbildning, liksom även forskningen inom denna sektor, visar på en negativ trend

Vad kan då det dåliga företagsklimatet bero på?

Ja, det finns inte mindre än 40.000 myndighetsregler, varav hälften gäller företag. Årligen ökar de senare med 4 %. Byråkratin är enorm -75 myndigheter har att hantera 1.150 olika blanketter. Kostnaden enbart för detta ligger på 30 000 kr/anställd för mindre företag och 6 000 för de större.

Vi har ett skattetryck högre än andra länder. Trenden är fortsatt årlig ökning. Bakgrunden är att vårt välfärdssamhälle inte kan finansieras utan ökade skatter, då politikerna vägrar diskutera strukturella reformer och inte kan tänka sig överväga ens marginella justeringar av alla de generösa regler som finns och som leder till en betydande överkonsumtion av vad stat och kommuner "bjuder på".

Varje dag står 1,5 miljoner i produktiv ålder utanför arbetsmarknaden. Kostnaderna för sjukskrivningarna har fördubblats under den nyss avslutande mandatperioden utan att något gjorts åt saken. Och därutöver har vi en "informell" eller mer rakt på sak svart sektor, som sannolikt motsvarar 20-25 % av BNP. Bakgrunden förstår var och en som vet något om skattekilar, vilket numera är en realitet även för låg- och medelinkomsttagare. Som en debattör nyligen påpekade kan inget av detta finansieras utan enskilt arbete, utan entreprenörskap och utan ett starkt näringsliv.

En konsekvens därutöver är att företag samt enskilda kapitalägare flyr landet. Det beror på skattenivån på sådant som bolagsvinster, reavinster, förmögenheter, aktieutdelningar m m.

Mest drabbade är de små och medelstora företagen av allt detta.

Utöver alla dessa skatter kan företagare påföras skattetillägg och sanktionsavgifter om skattemyndigheten hittar något galet i deklarationer utan något konstaterat uppsåt.

Hela den offentliga sektorn är dåligt konkurrensutsatt, vilket inte är oväsentligt då den omsätter 400 miljarder. Åtskilliga myndigheter och kommuner, men även stat struntar i gällande regler, de bryr sig inte om kommunallagen eller de känner inte till det regelsystem som trots allt ska inbjuda till viss konkurrens. Den nu fungerande är i betydande utsträckning av illojal karaktär där de mest raffinerade metoder används.

Viljan är sälja statliga och kommunala bolag är låg. Nuvarande makthavare planerar införa stopplagar inom sektorer där man inte vill ha alternativa verksamheter.

Per Fredö

Dagens Nyheter 
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida