[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Grupptalan - en ny taleform

Grupptalan innebär att någon för talan för medlemmarna i en grupp. Gruppmedlemmarna är inte parter i rättegången och behöver inte medverka aktivt. En dom gäller för  och emot alla som ingår i gruppen

Många är de som drabbas av samhällets orättvisor och saknar själva ekonomiska förutsättningar att driva sin sak i domstol.

Att som enskild person driva ett mål i domstol kan kosta hundratusentals kronor i advokatarvode. Nu finns grupptalan där flera personer med likartade krav mot någon annan går samman och delar på kostnaden.

Under denna rubrik skall  vi följa utvecklingen inom området grupptalan och sprida kännedom om denna nya taleform.

Redaktionen
Bankrättsföreningen


Pressmeddelande  -  Regeringskansliet Justitiedepartementet

Grupptalan - en ny taleform -  Regeringskansliet

Lag (2002:599) om grupprättegång -  Sveriges Riksdag

Grupptalan -  Walter KölzerTack besöket och välkommen åter!
Hemsida