Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Mikael Dambergs dubbla budskap
Av Börje Ramsbro  - 2017-04-05

Sveriges innovations- och näringsminister Mikael Damberg introducerade en stort uppslagen kampanj i Dagens Industri den 23 och 24 mars 2016. Tillsammans med generaldirektörerna Charlotte Brogren, Vinnova, och Susanna Ås Sivborg, PRV, informerade man om att små och medelstora företags bristande kunskap om de immateriella tillgångarnas värde nu skall avhjälpas.

Man hade äntligen kommit fram till att dessa tillgångar utgör 80 % av ett företags marknadsvärde. För denna kunskapsspridning investerar näringsdepartementet 80 miljoner kronor som Vinnova och PRV skall dela på under fyra år. Samtidigt som denna satsning sker är näringsdepartementet inbegripen i en tvist mellan den statliga Stiftelsen Industrifonden och undertecknad, en tvist som till dagens datum kostat parterna c:a 9 miljoner kronor. Jag förlorade tvisten i tingsrätten, i en högst tvivelaktig dom, som nu är överklagad till Högsta domstolen. Jag dömdes att betala Industrifondens/statens rättegångskostnad på c:a 4 500 000 kr.

Anledningen till tvisten är att Industrifonden och ytterligare två parter lade beslag på mitt företag System 3R i Vällingby. De ingick en hemlig överenskommelse med bankerna om att bl.a. de immateriella tillgångarna skulle överföras kostnadsfritt från mitt hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R Holding AB till det till 91 % ägda operativa bolaget System 3R International AB. Se utdrag från hemliga avtalet. Det operativa bolaget skulle de nya ägarna ta över för substansvärdet, d.v.s. skrotvärdet, för en krona. Marknadsvärdet uppgick till ca 175 miljoner kronor. De immateriella tillgångarna hade i detta fall ett marknadsvärde som överskred 100 miljoner kronor.

Av vilken anledning skall små och medelstora företag matas med uppfattningen att de immateriella tillgångarna utgör 80 % av företagets värde? Detta är ett oseriöst dubbelspel. För samtidigt med detta accepterar inte den av staten kontrollerade Stiftelsen Industrifonden, med styrelsens ordförande generaldirektören från Vinnova Charlotte Brogren i spetsen, att jag som innovatör och entreprenör skäligen bör ersättas för mina intellektuella skapelser. De motarbetar istället detta med alla medel och jag tvingas nu till ett liv på existensminimum.

Är detta ett straff för att jag har grundat ett globalt företag som skapat tiotusentals manår i sysselsättning, miljarder i exportintäkter och miljarder i intäkter för samhället, och fortsätter så att göra? Än idag är företagets produktprogram till 90 % baserade på mina uppfinningar och immateriella tillgångar. Omsättning 2016  ca 400 Mkr export 97%.

Mikael Damberg är helt enkelt inte trovärdig när han inte kan städa upp framför den egna dörren och stoppa den pågående tvisten. Han besvarar inte ens brev i ärendet. Skall detta tolkas som att näringsministern är helt okunnig om verkligheten utanför departementets dörrar eller för han medvetet ett omoraliskt dubbelspel? Han lever inte som han lär när det gäller värdet av de immateriella tillgångarna. Är det Mikael Dambergs vilja och avsikt att innovatörer och entreprenör som skapat dessa tillgångar inte skall få skälig ersättning för sina livsverk?

Börje Ramsbro
Grundare av System 3R-koncernen


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida