Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Mejl från besökande

From: Jan Örberg

Sent: Thursday, January 31, 2013 11:24 PM

To: claes.de.neergaard@industrifonden.se

Subject: Börje Ramsbros kamp

 

Stiftelsen Industrifonden

Bäste Claes de Neergaard,

Vi lever i en intressant värld, en värld som förändras från dag till dag. En värld som på många områden oavbrutet förbättras, i vissa fall lite långsammare i andra fall med ett rasande tempo. Telecom och IT är exempel på områden som på mycket kort tid förändrat världen på ett omvälvande sätt. Inom Bioteknik och Medicin, för att nämna ytterligare områden, möts vi dagligen av nya forskningsrön som ger mänskligheten hopp om en bättre framtid. Alla dessa framsteg är knappast framsprungna ur intet. Bakom varje framsteg döljer sej mänskliga insatser i form av kreativt tänkande, hårt arbete, ekonomiskt risktagande, uthållighet mm.

I Sverige har Industrifonden ett, uttalat syfte att med kapital och kunskap stötta lovande företag att komma igång och växa sej starka. Ett verkligt gott syfte. Sverige behöver företag som växer sej stora och därmed skapar välbehövliga arbetstillfällen.

Sett mot denna bakgrund kan jag inte annat än bli mer än upprörd när jag läser om fallet Börje Ramsbro. Jag stötte på på hans namn och hans tragiska fall i samband med att jag "surfade runt på nätet". Jag tog del av hans berättelse om hur han på ett moraliskt förkastligt och juridiskt mycket osmakligt sätt berövades sitt livsverk System 3R. Jag har sedan dess med stort intresse, djup förfäran och stark avsky läst alla uppdateringar som på ett mycket övertygande sätt presenterats av eldsjälen Marie-Anne Olsson, en kvinna i Börjes närhet som brinner av ambitionen att avslöja och lyfta fram alla de tarvligheter som förekommit i detta fall.

Att Industrifonden under så lång tid spelat med i denna sorgliga historia är mer än förvånande och mycket allvarligt. Vore mitt namn Claes de Neergaard skulle jag i dag skämmas rejält över det faktum att Industrifonden genom sitt agerande bidragit till att under många år bakbundit en framstående entreprenör och företagare. En kreatör som därmed ej getts chansen att fortsätta utveckla sitt företag och därmed skapa det som Sverige i dag så starkt ropar efter, arbetstillfällen. Saken blir än mer beklämmande om man tar del av alla de rättsligt tvivelaktiga turer som gjorts med Industrifondens goda minne. Kan man komma längre ifrån sitt viktigaste uppdrag att främja företagandet än vad som skett i detta fall? Att en entreprenör som Börje Ramsbro i mer än 20 år tvingats lägga ned hela sin själ i att processa i stället för att leda och utveckla sitt företag är en rättslig skandal och en katastrof för företagandet i Sverige. Industrifonden bör verkligen ta sej en rejäl funderare över konsekvenserna av sitt agerande.

Hur rimmar Industrifondens moraliska agerande gentemot Börje Ramsbro ställt mot de kärnvärderingar man har som ledstjärna för sin verksamhet?

Hur rimmar Industrifondens huvudsyfte att stötta lovande företag att växa sej starka med behandlingen av Börje Ramsbro och hans företag?

Hur kan man så envetet försvara en affär som enligt juridisk expertis genomförts på ett ogiltigt och inkorrekt sätt?

Men vänlig hälsning

Jan Örberg

Pensionerad tidigare anställd i ett av världens innovationsstarkaste företag 3M. (3M Svenska AB). I detta företag under många år verksam som Avdelningschef för Administrativ utveckling. Vid pensioneringen Nordiskt ansvarig för Data och Informationssäkerheten.


 

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida