Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Entreprenörens verklighet
Av Börje Ramsbro - 10 mars 2015

I dessa tider, när samhället står still och stampar i sökande efter de nya jobben, i dessa tider när antalet nystartade företag med tillväxtpotential minskar, är allas blickar riktade mot entreprenörer och innovatörer. Hoppet står till att de skall rycka in och rädda välfärden och landets framtid. På löpande band tillsätts innovationsråd, utredningar om riskkapital, skatteutredningar och mycket annat.

Att vara och verka som entreprenör och egenföretagare är en evig balansgång på slak lina med balansvikterna marknad, teknik, ekonomi och politik. Runt omkring hotar omgivningens svävande gamar för att snabbt sätta klorna i sitt byte, när fallet från linan blivit verklighet. Är man inte rustad för balansgången är det bättre att aldrig beträda linan eller skynda sig att stiga av. Se klickbild: Entreprenörens Verklighet

Vi entreprenörer och innovatörer saknar det sociala skyddsnät som finns för våra medarbetare, och som också finns för andra som gör vinningar på våra idéer och företag. Vem är i dagens samhälle beredd att riskera allt inklusive livet för att förverkliga sina idéer och skapa sysselsättning till gagn för andra?

Ingen har nog glömt hur 60 000 friska företag offrades för att rädda de konkursmässiga bankerna och deras ägare under bank- och finanskrisen 1988 - 1993. Detta har satt sina spår i hela Företagssverige. Ingen vågar lita på samhällets stöd när nästa bankkris står för dörren. Balansgången på den slaka linan utan skyddsnät lockar inte. När samhället inte kan ställa upp som skydd mot de hotfyllda gamarna, då blir resultatet att det blir färre och färre som vågar riskera allt.

Börja med att ge oss entreprenörer och uppfinnare någon form av skyddsnät. Gör allt för att förhindra den typ av fientliga övertaganden och efterföljande processer som jag har fått uppleva genom "System 3R-affären". Stöd och rusta upp rättssystemet så vi kan kan börja tala om ”likhet inför lagen” igen. Den har jag inte känt av i min tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden, eller med de andra två kaparna. En stor del av anledningen till detta är att advokatkårens svarta får kan härja riskfritt och rasera förtroendet för rättsstaten Sverige.

Så länge man håller sig på linan och skapar sysselsättning och exportintäkter ljuder hurraropen och alla surfar med. När och om olyckan är framme, och fallet i avgrunden blir verklighet, då tar tystnaden och förtalen vid. Endast de flaxande gamarnas vingslag hörs. Detta är entreprenörens verklighet.

Börja i rätt ände. Börja med att bygga skyddsnätet och återställ förtroendet för samhället och rättsstaten. Då kommer de nya jobben med ringa insatser från samhällets sida. Mindre snack och mer verkstad är vad som krävs utan vidare fördröjning.

Börje Ramsbro
Grundare av System 3R-koncernen.Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida