Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Den som gapar över mycket....
Av Marie-Anne Olsson 2015-05-26

 

Som jag redan har beskrivit på flera sätt, med starkt stöd i omfattande dokumentation, har ”affärsmannen” Håkan Nordquist lyckats snärja ett antal medlöpare (jag syftar på Företagskapitals dåvarande VD Hans Dirtoft, den statliga Industrifondens dåvarande ledning och styrelse samt diverse individer vid de då krisdrabbade bankerna) och tillsammans med dessa ”tagit över” en hel företagsgrupp, System 3R-koncernen. Grundaren och ägaren Börje Ramsbro fick inte en krona för sitt livsverk.

 

Det började med att Börje under hösten 1993 bjöd in Håkan Nordquist och Företagskapital att investera i det operativa dotterbolaget System 3R International AB. En preliminär och muntlig överenskommelse träffades och den utgick ifrån lika delar mellan de tre parterna. Börje skulle ha kvar ett tredjedelsägande, via sitt till hundra procent ägda moderbolag System 3R Holding AB. Han skulle tillföra de av honom då privat ägda immateriella tillgångarna.

 

För att göra en mycket lång historia kort, girigbuken Håkan Nordquist nöjde sig inte med något halvdant, kompromisser var inte hans stil. Han såg möjligheterna att ta över alltihopa. Han såg möjligheterna att lura den godtrogna Börje och han nöjde sig inte med aktierna. Han skulle också stänga ute Börje fullständigt från alla delar av det han hade skapat under 25 år och göra honom bakbunden för resten av livet. Han, och hans kumpaner, skulle också ha de immateriella tillgångarna för noll kronor. Detta finns dokumenterat i ett otal dokument.

 

Nordquist lurade många. Bl.a. fick han med sig den f.d. byggdirektören, Lars-Ove Håkansson. Denne hade fått lämna sina poster i Skanska, som ytterst ansvarig för att ha sjabbla bort 500 miljoner kronor i valutaförluster för sitt företag. Nu hade Håkansson av någon anledning fått posten som ansvarig för Sparbankens bolag Sveatornet. Men det skulle visa sig att han inte hade en aning om svensk banklagstiftning.

 

Denne Håkansson ingick ett hemligt avtal med Nordquist och Företagskapital om att ta över hela System 3R-koncernen. Bakom ryggen på Börje smidde de planer på att också se till att alla  de immateriella tillgångarna kostnadsfritt skulle överföras till System 3R International. Så mycket begrep de, att System 3R skulle falla platt till marken utan inarbetade varumärke och utan sina patent.

 

Vi pratar här om tillgångar som senare har värderats till mellan 50 och 100 miljoner kronor, tillgångar som har varit helt avgörande för System 3R´s existens och vilka ligger till grund för att företaget existerar än idag. Det är dock i schweizisk ägo efter att 2001 ha sålts för cirka 320 miljoner kronor.

 

För att sätta in saker och ting i sitt rätta perspektiv har jag roat mig med att kolla lite vad olika aktörer anser om bl.a. varumärken. Några citat:

 

”Av bolagens totala marknadsvärde står varumärken för en allt större del. Uppskattningsvis 75 % av det värde en investerare betalar vid ett företagsförvärv tillhör dessa obalanserade värden, av vilka en viktig andel är varumärket”. Peter Bunge-Meyer, konsult på Brand Asset.

 

”Värdet på ett varumärke fastställs nästan enbart i samband med att ett företag säljs, det avgör prislappen.” Per Ehrenstråhle, konsult på pr-byrån Hallvarsson och Halvarsson.

 

”Vi köper inte längre produkter, vi köper varumärken.” Se artikel i SvD

 

Jag skulle kunna fortsätta att propagera för varumärket, men jag tror inte det behövs. Alla människor som tänker efter det minsta kan nog förstå att varumärken betyder väldigt mycket.

 

Hittills har jag berört varumärken, men det är bara en del i det som kallas IPR-tillgångar (Intellectual Property Rights). Där ryms också patent och övriga intellektuella verktyg, ja allt som inte direkt går att ta på. De syns ofta inte i bokföringen förrän företaget i fråga byter ägare.

 

Börje hade lyckats bygga upp ett företag, en hel företagsgrupp med dotterbolag runt om i världen, runt egna patenterade uppfinningar och produktionskoncept och bl.a. skapat varumärket 3R. 3R lade inte bara grunden till själva produkten och konceptet, han utvecklade det till att innefatta så mycket mer. 3R blev en hel ideologi runt hur man driver företag och innefattade 3R organisationsmodell, 3R lönesystem, 3R management, 3R kvalitet, 3R Technology mm. System 3R representerade hans tankar om att ”sätta 3R i system”.

 

Se vidare: Videotek: Börje Ramsbro - System 3R - 3R

 

Det utkom regelbundet 3R nyhetsbrev till medarbetare och kunder både i Sverige och utomlands. 3R-kulturen var stark och stärktes kontinuerligt. Det finns många f.d. och nuvarande medarbetare som vittnar om att detta var en mycket bra tid i deras arbetsliv.

 

Enligt Håkan Nordquist var detta alltså utan värde och skulle därför överföras gratis.

 

Nordquist är en person som påminner mig om det gamla ordspråket ”Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket”. 
Foto: Jan Ring Naturfoto.se

 

Han gapade och slukade aktierna i System 3R International, tillsammans med Företagskapital. Börjes tredjedel ”förärades” den statliga Stiftelsen Industrifonden för en krona. Han roffade åt sig samtliga IPR-tillgångar utan någon ersättning till Börje. Det var inte ens nog med det. Nordquist skickade till och med en serie luftfakturor från sitt privata bolag i Belgien (Normol s.p.r.l.) till System 3R i USA kort efter att han hade ”blivit delägare” i System 3R.

 

Det var möjligt att göra eftersom System 3R var välmående efter att bankerna hade gjort omfattande nedskrivning av lån och dolda och undangömda tillgångar hade lyfts fram.

 

Nordquist radade sedan själv, redan ett drygt halvår efter kapningen av System 3R, upp en del av alla positiva egenskaper som 3R hade, och fortfarande har, citat:

                                        ”Ett utbyggt och komplett produktprogram

                                        Konkurrenskraftiga priser

                                        Tekniskt kunnande

                                        Lång erfarenhet

                                        Utbyggd säljapparat och många gamla kunder

                                        Eget patent på sin nyckelprodukt – Macro.”

 

I januari-februari 1998 citerades Håkan Nordquist i EDM Today, USA:


”Hakon explained that in his estimation, besides a highly skilled work force, the most valuable assets that the company possessed, were the name System 3R, a worldwide marketing organization, and a base of over 35 000 active customers all around the world.”

 

Allt detta värderade Håkan Nordquist till 0 kronor. Självfallet visste han att utan alla IPR-tillgångar var System 3R inte mycket att ha. Han skulle ha allt och det gratis. I mina ögon är hans utstuderade beteende själva urtypen av girighet och hänsynslöshet.  Läs vidare: Svek och lögner under from täckmantel

 

Det halvstatliga Företagskapital existerar inte längre, men det är nu mer än hög tid att Håkan Nordquist och Stiftelsen Industrifonden ska mista sin del av hela stycket.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
FriaskribenterLäs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators´Recistance

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share