Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 10 – 13 augusti 2013


”System 3R-affären”
Företagsstöld med statligt stöd

Industrifondens VD flummar runt och ägnar all sin energi åt att hålla skenet uppe. Industrifondens ombud, advokat Hans Bagner, borrar ner sig allt djupare i ett träsk av lögner. Näringsdepartementet, Länsstyrelsen (instanser som har visst ansvar för statliga stiftelser), ja vad gör de egentligen? Byråkraterna ser sig yrvaket omkring och har ingen aning om vad de ska göra, när allt inte flyter på som det var tänkt.

När "etik och moral" inte syns någon annan stans än som ord utan mening på en hemsida hos Industrifonden, vore det då inte försvarbart för dess styrelseordförande, Charlotte Brogren från Vinnova, att träda fram och göra skäl för det årliga arvodet på 125 000 kronor? (Industrifondens styrelse)

Läs det senaste inlägget om hur staten inte drar sig för att backa upp stöld, både direkt och indirekt. Se: Företagsstöld med statligt stöd

"System 3R-affären" är INTE en affär där "ord står mot ord". Det är en affär som vore mycket lätt att reda ut om berörda parter hade en gnutta moral och kunde stava till etik. Etik är inte ett nytt modeord, det betyder något. Se: Wikipedia: Etik

Jag vill också länka till en mycket angelägen och skrämmande uppsats, av Lise-Lotte Palmgren vid Linköpings universitet, "Kill the inventor", En konsekvensanalys av manschettbrottslighet. Hon har gjort ett fantastiskt bra och angeläget jobb. Läs den! Bestäm dig sen för om du hör till skaran som tycker att girigheten hos riskkapitalister och storföretag måste gå före hela Sveriges välfärd, eller om du hör till dem som, liksom jag, har fått NOG.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida