Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 15 – 5 december 2013
System 3R-affären”

Hej Läsare!

Det har varit, och är, en spännande tid i den här affären. Ett grävande arbete pågår, inte bara av mig själv utan av fler aktörer. En studie kommer att publiceras i början på 2014, vilken visar en rekonstruktion av de händelser som ledde fram till ett otillbörligt övertagande av en hel koncern.

Grunden till detta lades under oktober december 1993 genom en frenetisk aktivitet av svindlarna. Och koncernen "togs över" fullständigt genom en rad aktioner under januari februari 1994, utan att ens de påstådda tre (ja, 3) kronorna ännu idag har erlagts. Tre kronor för en företagsgrupp då värderad till 175 miljoner kronor.

Fredagen den 3 december 1993 var en ödesdiger dag för Börje Ramsbro. Han tvingades skriva under ett ensidigt upprättat "avtal" under hot om konkurs, en konkurs som om den hade genomförts hade varit helt emot lagen. Företaget var inte på obestånd och kunde egentligen inte sättas i konkurs. Det ena ledde dock till det andra och han miste allting.

Tisdagen den 3 december 2013 har det gått 20 år sedan detta ödesdigra "avtal" undertecknades. Det kommer att på olika sätt uppmärksammas, inte minst på hemsidan Innovators` Resistance.

Jag vill rikta en stor eloge till dem som med stort engagemang och stor noggrannhet har kartlagt hela händelseförloppet, och vid behov kallat in olika specialister. En person har plöjt igenom tusentals sidor med dokument och lyssnat igenom åtskilliga timmar med ljudupptagningar från en rättegång under 1997. Och han är inte färdig än. Han har, liksom jag, chockerats av hur hänsynslöst huvudpersonerna har agerat och känner, precis som jag, att så här får det bara inte gå till.

Nu önskar jag alla en God Jul tills vi hörs igen!

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida