Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 20 – 14 april 2014


”System 3R-affären”
Processföring full av personliga påhopp

 

Hej!

Jag har redan många gånger ifrågasatt Industrifondens, och framför allt dess ombuds, processföring, vilken är mycket primitiv. Den är inte bara osaklig med yttranden fulla av lögner, som jag t.ex har beskrivit i Tvisternas mästare - Lögnernas mästare

Den innehåller också klart subjektiva påhopp på Börje Ramsbro som person. Industrifonden drar sig inte för att anklaga Börje för att göra precis det dess ombud Hans Bagner just nu håller på med, dvs belasta domstolar och parter med en fullständigt huvudlös processföring.

Anklagelser och lögner varvas friskt i Industrifondens inlagor. Här kan du läsa mera om vad de hittar på.

Läs: Primitiv processföring - full av personliga påhopp

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

 

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida