Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 22 – 30 oktober 2014


”System 3R-affären”

Öppet brev till vår nye närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Hej!

Det är hög tid att sprida det öppna brev som jag skrev till vår nye närings- och innovationsminister den 10 oktober i år. Mina förhoppningar var, och är fortfarande, mycket höga på den nye ministern.

Förhoppningarna är högt ställda på hela regeringen, från mig och från de innovatörer som jag har kommit i kontakt med, på hela den nya regeringen som har talat vitt och brett om hur angeläget det är att skapa grogrund för nya arbetstillfällen i Sverige.

Ännu har jag tyvärr inte fått någon respons alls från Mikael Damberg. Kanske har han haft mycket att stå i mitt i tumultet med regeringsbildning och budgetarbete. Men snart är smekmånaden slut.

Läs vidare: Öppet brev till Mikael Damberg närings- och innovationsminister

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida