Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 23 – 20 november 2014


”System 3R-affären”

Är staten friskriven från ansvar?

Hej!

Detta är en fånig fråga, inte sant? Men den måste tyvärr ställas. Den måste fortsätta att ställas tills vi får ett tydligt svar. Regeringen, särskilt närings- och innovationsministern med sitt departement, måste ta till sig att politiker är valda och tjänstemän är tillsatta för att bidra till att styra och utveckla vårt land i positiv riktning.

När man gör allt för att smita undan ansvar, vägra svara på frågor och kommunicera med medborgarna fungerar man definitivt inte som ett föredöme för resten av befolkningen.

Nu hoppas Börje Ramsbro på att Justitiekanslern (JK) har mod att sätta sig in i denna historia.

"Yrkande om skadestånd:

Jag, Börje Ramsbro (380812-3933), yrkar härmed att JK tillerkänner mig ett ideellt skadestånd om tio (10) miljoner kronor som ersättning för den skada som kanslirådet Lars Häggmark åsamkat mig genom att förfalska/mörklägga avtalshandlingar samt överlämna andra handlingar som upphört att gälla. Det gjorde han med syfte att dölja Stiftelsen Industrifondens olovliga förvärv av aktier i System 3R-koncernen. Kanslirådet Lars Häggmark var samtidigt styrelseledamot i Stiftelsen Industrifonden och tillsatt av regeringen för att säkerställa att stiftelsen följde gällande lagar, förordning, stadgar och avtal i den av staten ensam bildade stiftelsen."

Läs vidare: JK-anmälan med diarienummer 9772-14-40.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida