Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 26 – 28 januari 2015


”System 3R-affären”

Anmälan till Justitiekanslern

Hej!

Börje fortsätter att driva sin Kafka-liknande process. Läs hans anmälan till Justitiekanslern, som lämnades in i måndags, den 26 januari. Ja, egentligen lämnade han in sin anmälan redan i november 2014. JK bedömde då att det inte tillräckligt tydligt framkom vad som har gjort, att det här ärendet inte redan är preskriberat.

I Börjes begäran om omprövning framkommer detta mycket tydligt. Man kan häpna och förskräckas när man läser. Dokumentet är på 24 sidor, men trots detta är det mycket lättläst. Det är också spännande, på så sätt att åtminstone jag aldrig har sett något liknande.

Läs vidare: Anmälan Justitiekanslern

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Grävande Skribent ”System 3R-affären”
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs.
DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida