Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 27 – 16 februari 2015


”System 3R-affären”
Industrifondens juridiska kompetens(brist)

Hej!

En ny kort inlaga är inlämnad till tingsrätten i tvisten Börje Ramsbro ./. Industrifonden. Av mitt inlägg framgår att juridik, och etik, är bristvaror hos Stiftelsen Industrifonden.

Läs vidare: Rättsligen giltigt och juridiskt korrekt..?

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson

Grävande Skribent ”System 3R-affären”
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida