Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 3 27 maj 2013

"System 3R-affären"
Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Hej igen. Idag vill jag helt kort informera om att ett nytt inlägg lagts ut på hemsidan. Läs om Hundramiljonersbluffen. Det är del 4 i ”historien om Industrifondens rättsskandal”. Vi får väl se hur många ytterligare delar som kan tänkas komma. Förhoppningsvis kommer Industrifonden att besinna sig och ta sitt förnuft till fånga. Den ska ju trots allt stödja entreprenörer. Och då kan jag få ägna mig åt andra, roligare, skriverier.

Läs: Industrifondens rättsskandal - del 4

Båda parter har också accepterat att nästa steg är en mellandom där förlikningsavtal och eventuellt andra avtal prövas. Det blir bra.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
FriaskribenterLäs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida