Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 38 – 31 januari 2016


”System 3R-affären”
Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Hej!

Nu är det dags för ett nytt nyhetsbrev. Efter det upprörande domslutet i ovan nämnda tvist, har vare sig Börje eller hans nätverk legat på latsidan. Representanter från både IPR Forum och Swedish Innovators var närvarande under rättegångsförhandlingen som pågick i sex dagar.

Om motpartens agerande i den rättegången finns mycket att säga, och skriva. Just nu nöjer jag mig med att vidarebefordra den skrivelse som Swedish Innovators precis har skickat ut till olika myndigheter och organisationer. Se: Förekomst av kränkande och inhuman behandling och agerande i Svenska domstolar.

Det de fick höra under Stiftelsen Industrifondens slutplädering var droppen...

På återhörande.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida