Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.Nyhetsbrev Nr 4
4 juni 2013”System 3R-affären”
Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Hur kan en organisation med en så oetisk ledning skriva så här? Finns det inga gränser för vad de kan hitta på? För påhitt, det är just vad det är, påhittade ord som inte är förankrade i någon verklighet alls. Det är tragikomiskt.

Vad har de gjort då? Jo, de har på sin hemsida publicerat ett antal ”Kärnvärderingar”.
Läs: Industrifondens "kärnvärderingar" och fundera på vad du tror. Är det medveten förljugenhet eller ren och skär inkompetens som ligger bakom?

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida