Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 42 – 19 september 2016


”System 3R-affären”
En parodi på rättegång

Hej!

Det har gått ett drygt halvår sen förhandlingarna i Stockholms tingsrätt, i tvisten mellan Börje Ramsbro och Stiftelsen Industrifonden. Nu har jag haft tid på mig att i lugn och ro begrunda det spektakel som utspelades under dessa sex dagar.

Läs: En parodi på rättegång - i statens regi

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Grävande skribent "System 3R affären"
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida