Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 43 – 28 oktober 2016


”System 3R-affären”
Är Löfvén fortfarande "verkstadskille"


Vårt näringsdepartement, med regeringen i ryggen och med statsminister Stefan Löfvén i spetsen, siktar på guld och gröna skogar för Sverige framöver. Det är bra. Men nu är det dags att visa att det inte är enbart ord, utan också verkstad.

Är du fortfarande ”verkstadskillen”, Löfvén?

Läs vidare: "Finns det nån "verkstad" kvar?

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Grävande skribent "System 3R affären"
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida