Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 47 – 17 oktober 2017

Hur länge ska innovatörer och entreprenörer misshandlas i Sverige?

Jag har svårt att få in i min arma skalle att det finns så mycket okunnighet och brist på civilkurage hos så många personer inom departement, myndigheter och domstolar, som det har visat sig i ”System 3R-skandalen”.

”System 3R-skandalen” har jag satt mig in i sen 2012, i detalj. Det var då tvisten mellan den statliga Stiftelsen Industrifonden och innovatören och entreprenören Börje Ramsbro tog sin början. Under resans gång har jag dock fått så många fler kontakter så jag vet nu, att det här inte är det enda exemplet där inkompetens och feghet tar över. Det kokar snart över i uppfinnarleden.

Det handlar om en så viktig fråga som hur vi stöttar och vårdar våra innovatörer och entreprenörer i landet. Jag skriver vårdar, fast egentligen finns det ju ingen grupp människor i detta land som kan ta vara på sig själva så bra som den här kategorin, och det trots den ”misshandel” som de kontinuerligt utsätts för. Vilka stordåd skulle inte kunna uträttas om de behandlades rättvist och fick nödvändigt stöd från samhällets institutioner!

Vi har i Sverige alltid legat i framkant internationellt vad gäller uppfinningar som har påverkat utvecklingen i hela världen, inom i stort sett alla områden. Jag har med rätta varit mycket stolt. De flesta innovatörer har också haft förmåga att, på ett eller annat sätt, göra verklighet av sina uppfinningar och byggt upp företag som än idag lever och frodas. Men det här tenderar nu att mattas av mer och mer. Snart har vi inte mycket kvar att slå oss för bröstet för.

Idag motarbetas den här gruppen i Sverige å det grövsta. Det verkar som om det bara har blivit värre sen den djupa finanskrisen i början av 1990-talet. Självfallet kommer vi inte ifrån att det alltid kommer att finnas samvetslösa människor som gärna lurar godtrogna uppfinnare. Men att de senare inte kan få ett rättvist skydd enligt de lagar som vi redan har är faktiskt en ren skandal. Domstolar, departement, myndigheter som ska backa upp, vimlar istället av personer som är fullständigt okunniga vad gäller att skydda den här gruppen. De jag har stött på har vare sig haft civilkurage, kunskap eller ork att gå till botten med missförhållanden, inte ens med ren brottslighet. De verkar vara helt i händerna på dem som är mest fräcka och helt utan skrupler.

Börje Ramsbro förlorade tvisten mot Stiftelsen Industrifonden på grund av att motsidan, dvs den statligt kontrollerade Industrifonden och dess ombud, inte ens drog sig för att förfalska dokument och åberopa vittnen som hade allt att förlora på att tala sanning. Domstolens ledamöter fattade ingenting alternativt lät sig villigt föras bakom ljuset. Ansvariga personer hos Industrifonden och dess ”huvudman” näringsdepartementet har helt saknat civilkurage och inte velat ta i frågan, de svarar inte på tilltal. Jag begriper inte hur det kan vara så här. Stoltheten har sakta tynat bort och ersatts av skam och bedrövelse.

Läs Börjes sammanfattande inlägg till regering och riksdag. Rapport till regering och riksdag

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Grävande skribent "System 3R-skandalen"
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida