Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.Nyhetsbrev Nr 5
12 juni 2013”System 3R-affären”
Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Just nu granskar jag ytterligare ett gammalt brev från 1994, författat av advokat Hans Bagner, och jag återkommer till det inom kort. Under tiden vill jag påminna om inlägget Industrifonden medverkar i rättsskandal

Om Du ännu inte har läst detta, gör det. Där kan Du bit för bit följa lögn för lögn och se bevisen för att det verkligen är lögn. Brevet skrevs 2003, alltså exakt tio år efter att det här bedrägeriet tog sin början. Och man kan inte säga annat än att Hans Bagner är konsekvent. Han håller fortfarande, tjugo år efter bedrägeriet, fast vid exakt samma saker. Han vägrar, år ut och år in, att ta till sig någon som helst form av bevisning från någon annan, vare sig det är från motparten eller hans egen klient. Istället verkar han påstå i stort sett vad som helst och det helt utan eget bevismaterial. Det tycks vara hans arbetssätt, underligt att inte Advokatsamfundet reagerar. Jag undrar hur det kan komma sig, att Stiftelsen Industrifonden har valt just denne advokat i pågående process? Är det dumhet, lathet (eftersom Bagner har varit inblandad tidigare) eller kanske nån sorts svårförståelig slughet som ligger bakom? Kanske har de ingen aning om vad deras ombud egentligen håller på med, utan han kör sitt eget race? Ja säg det, det lär vi aldrig få veta.

Läs gärna också Kostsamt bluffande när du ändå håller på.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida