Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


3R - Att skapa och att rasera
Av Marie-Anne Olsson 2015-07-08

Det är väl bekant att det är enklare att rasera något än att bygga upp. Det spelar ingen roll om det gäller påtagliga objekt som t.ex. ett hus eller, i än högre grad, när det gäller något mindre påtagligt såsom ett rykte eller en ”kultur”. Det är lätt att förstöra, det krävs mer att skapa.

Jag berörde i mitt senaste inlägg, den 26 maj 2015, att Börje Ramsbro under 25 års tid arbetat med att profilera sitt företag System 3R på ett medvetet sätt. 3R stod för något unikt inom många områden, allt ifrån produktkoncept till en ideologi runt hur man driver ett framgångsrikt företag. System 3R representerade hans idéer om att sätta 3R i system. Läs mer här: Den som gapar...

Det är inte många som har insikten, än mindre förmågan, att se hur maskiner, människor och datorkraft är beroende av varandra. Det är inte många som ser, eller vill se, den helhet som man måste få att samverka på allra bästa sätt för att få en väl fungerande och uthållig verksamhet som klarar både upp- och nedgångar.

Alltför många sätter kvantiteten, den snabba tillväxten, de snabba klippen, först och ger avkall på kvaliteten. Att bygga någonting som är långsiktigt och hållbart får stryka på foten i kvartalshetsen. Detta gäller fortfarande, i än högre grad, trots att vi för många år sen lämnade bakom oss den tid då enbart tekniska framsteg stod i fokus, då produktens tekniska finesser var det enda som räknades.

Idag är det varumärken och de icke-materiella, känslomässiga värdena som avgör en organisations konkurrenskraft. Visst är det flera som förstår det, men det är fortfarande alltför få. Rättare sagt, många förstår det mycket väl i teorin men kan inte omsätta det i praktiken.

Det man främst inte vill ta till sig är att detta inte går att skapa i en handvändning. Det tar tid, det är långsiktigt. Dessutom florerar missuppfattningen att det viktigaste är att skapa en tilltalande image, utåt mot marknaden. Men utan substans bakom faller korthuset dock snart ihop. Att skapa ett äkta, hållbart varumärke handlar om att skapa en intern kultur där medarbetarna på ett äkta sätt kan stå upp för ett antal gemensamma värderingar, dela gemensamma synsätt, och att ha de system som behövs för att stödja detta. Bygger man inte upp det långsiktigt och gediget så spricker det hela ganska snart. Många har erfarit det den hårda vägen, jag nämner här inga namn.

När jag skriver detta kommer jag osökt att tänka på den statliga Stiftelsen Industrifonden, som för cirka två år sen fick för sig att skapa ett antal ”kärnvärderingar”. Det tilltaget skulle kunna tjäna som skräckexempel på hur det inte ska gå till. Läs: Industrifondens "kärnvärderingar”

I det inlägget skrev jag av mig min upprördhet över att man kan vara så sanslöst oprofessionell som Industrifonden var. Och det dröjde inte länge förrän de tog bort sina ”kärnvärderingar” från hemsidan. Ledningen kände väl på sig att de skulle kunna leda till att de fortsatt blev angripna från fler håll än mitt.

1990 kom en bok på svenska som heter ”Organisationsprofilering – vilka värderingar inom organisationen leder till framgång” (ISL Förlag). I den benas förtjänstfullt ut vad det är som skapar en långsiktigt hållbar och framgångsrik företagskultur. Jag rekommenderar alla i ledningsposition att läsa den, om den finns kvar. Innehållet är definitivt inte föråldrat. Tyvärr, måste man väl säga, så behövs det fortfarande mer än någonsin.

Eftersom jag tror att den är svår att få tag på har jag skrivit ner ett mycket kort utdrag, läs mera här.

Att skapa, förankra hos alla och underhålla gemensamma, genomtänkta värderingar är det som kanske är det allra viktigaste för att bygga ett starkt företag med en profilerad och framgångsrik kultur.

Ett annat nyckelord är ”Trovärdighet”. Vilket fint ord! Om trovärdigt beteende hos ledningen har jag skrivit mer om i Trovärdigt agerande?. Att vara trovärdig betyder inte att man måste vara på ett speciellt sätt, det betyder inte att man måste vara likadan som de flesta andra. Det innebär att man är äkta, att det man säger ligger någotsånär i linje med ens handlingar, att man själv innerst inne tror på det man gör och att man står för sina misstag. Det räcker långt. Då får man medarbetarnas förtroende.

Börje Ramsbro läste inte såna här böcker på den tiden. Han kände inte till detta i teorin, men i praktiken jobbade han förvånansvärt riktigt och metodiskt med att skapa
3R-kulturen
. Läs vad Börje själv skrev redan 1983: 3R Kulturen

3R var inte bara ett namn på företaget, det utvecklades steg för steg en hel filosofi för hur man skulle leda det också. Idéerna byggde på Börjes egna erfarenheter, dels som anställd inom storföretagen Volvo i Köping och SAAB i Linköping samt några mindre företag, dels dem han gjorde i det egna företaget. De misstag han gjorde drog han lärdomar av och sökte nya vägar.

Han fick på olika vägar bekräftat att hans 3R kunde stå för mycket mera än vad han hade tänkt sig från början. Till att börja med var det främst de grundläggande tre referenssidorna som gränsar till X-, Y- och Z-axlarna som han hade i tankarna. Utan att fördjupa mig för mycket kan jag i alla fall nämna att förutom 3R Teknologi utvecklades t.ex. 3R Management, dvs hur man skulle leda för att få en hög totalproduktivitet och ett engagemang hos medarbetarna. Börje skapade en särskild Organisationsmodell (3R Modellen) som stöddes av bl.a. 3R Lönesystem (Se Youtube video 3R lönesystem - I tiden med individen för framtiden) vilket byggde på en realistisk, rättvisande och resultatinriktad grund. Den stöddes av 3R Information, med rakt och rättframt som ledord, där företagets resultat redovisades för alla medarbetare och där internet fanns med i bilden redan i dess begynnelse.

Vad jag menar är alltså att 3R var i stort sett lika med Börje Ramsbro. (Han har t.o.m. 3R i sitt eget namn, Rje RamsbRo). Börje hade, när han sökte nya delägare, tänkt att dra sig tillbaka och utveckla de här tankarna ytterligare. Potentialen var stor och han hade en massa idéer i huvudet.

Dock blev det inte precis så. Som jag beskrivit tidigare i ett otal inlägg, hade Börje oturen att vända sig till fullständigt oseriösa partners som potentiella delägare. Det slutade med att han blev av med hela företagsgruppen System 3R utan en enda krona som betalning.

Aktierna hade han inget emot att sälja för en skälig ersättning. Men han ville behålla sina IPR-tillgångar, de patent och varumärken som allting vilade på. Han ägde dem privat vid den här tiden, runt 1993, gav fri licensrätt till sitt eget företag System 3R Holding AB, vilket i sin tur skulle få royalty från det operativa företaget System 3R International AB även efter försäljning.

Den 28 november 1993 skrev Börje sin Viljeförklaring inför de förhandlingar som skulle föras. Så här kunde han tänka sig, citat:

”System 3R International ägs till 100 % av H Nordquist/Företagskapital som betalar löpande licenser till 3R Management AB (dvs System 3R Holding som skulle byta namn), som till 100 % ägs av Börje Ramsbro och som äger samtliga immateriella rättigheter.”

Vad Börje inte visste förrän cirka ett år senare var att de blivande ”delägarna” på egen hand redan hade slutit avtal med ett par individer hos företagets banker, Sparbanken Sverige och Nordbanken, om att ta över System 3R helt och hållet bakom ryggen på honom och inte betala en krona för någonting. I en av paragraferna i detta ”hemliga avtal” kan man läsa, citat:

”Nordquist och Företagskapital skall tillse att de för (System 3R) International nödvändiga patent- och övriga immaterialrätter som ägs av (System 3R) Holding kostnadsfritt överförs till International.”

För att plocka ett annat brev ur den omfattande korrespondensen mellan de sammansvurna, från Nordquist/Dirtoft till Lars-Ove Håkansson hos Sveatornet/Sparbanken Sverige, poängterar dessa igen, den 8 november 1993, citat:

”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc – vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding, utan vederlag överförs till System 3R International.”

Den 28 januari 1994 intygade samma herrar, dvs Håkan Nordquist och Företagskapitals VD Hans Dirtoft, i ett brev till banken att, citat:

”Patent- och immateriella rättigheter har 1993 överförts till System 3R International AB.”

De såg att bolaget System 3R stod och föll med dessa patent och immateriella rättigheter. De kämpade med näbbar och klor för att ta över dem utan att erlägga någon kompensation alls. Precis som aktierna stals dessa utan överlåtelse- eller köpeavtal, utan att Börje ens hann förstå vad som hände. IPR-tjuvarna trodde kanske att de kunde stjäla en kultur. Men troligare är att de inte ens kunde stava till ord som kultur eller värderingar. De ville ha patenten och namnet System 3R och raserade hela kulturen i bara farten. De kanske begrep så pass mycket som att detta var något som Börje hade kunnat fortsätta utveckla mycket mera, och det ville de till varje pris förhindra. Se exempel IPR-tillgångar skapade av Börje Ramsbro.

Och som intygas i ovanstående citat konfiskerades IPR-tillgångarna under 1993, samtidigt som Håkan Nordquist i en tvist med Skattemyndigheten inför rätten själv påstod att Börje under hela det året fortfarande var den rättmätige ägaren till System 3R-koncernen och kunde göra vad han ville med sina aktier och immateriella tillgångar.

Hela den här härvan fick alltså mer långtgående konsekvenser än ”bara” stöld. Den förhindrade Börje från att någonsin mer i sitt liv ägna sig åt att utveckla sina idéer runt 3R. Han togs ifrån rätten att utveckla sin filosofi. Hans tid kom dessutom i allra högsta grad att upptas av att undersöka hur det hade gått till när ohederliga personer hade lurat av honom hans livsverk. Han ägnade sig åt att forska i arkiv, begära ut dokument, kontakta en mängd olika personer osv och sitter därför idag med en fullständigt tillintetgörande bevisning av ekonomisk brottslighet. Det är en riktig rysare.

Fortsättning följer i oktober-november i år då huvudförhandlingar ska äga rum i tvisten mellan Börje Ramsbro och den statliga Stiftelsen Industrifonden, vid Stockholms tingsrätt mål nr. T 7855-12.

Det som tog Börje 25 år att steg för steg skapa och utveckla, lyckades alltså Håkan Nordquist, Hans Dirtoft hos Företagskapital, Lars-Ove Håkansson hos Sveatornet/Sparbanken Sverige, Uno Alfredéen hos Stiftelsen Industrifonden samt ytterligare ett par kumpaner av ren girighet och dumhet rasera på ett ögonblick.

System 3R ingår idag i en utländsk koncern och företaget är som de flesta andra arbetsplatser, en födkrok för många och en förtjänstfull verksamhet för ägarna.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
FriaskribenterLäs vidare:
Sälj först utveckla senare - Artikel i tidningen Uppfinnaren & Konstruktlren Nummer 4/2009
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators´Recistance

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share