[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rik på andras bekostnad !

Lennart Jacobsson var VD i Swedestart som fick en finansiell uppbackning på 185 Mkr från Skandia, 4:e AP-fonden, Arbetsmarknadens Försäkrings Aktiebolag (AFA) och Försäkringsbranschens Pensions Kassa (FPK). Senare tillkom fackligt ägda Metallica. Investeringar som gav god vinst är Readsoft, LGP Telecom, Altitun och Entific. Många flera investeringar ledde till förluster. Uniaccess enligt nedan är ett sådant förlustbolag.

Konkursansökan

UNIACCESS AB, 556519-1730, c/o CapMan AB
Grev Turegatan 30, Box 5745, 114 87 Stockholm, har 2006-08-21 försatts i konkurs vid Solna tingsrätt.

VD i Uniaccess AB är Lennart Jacobsson, tillika senior partner i CapMan Plc och ägare i Odrärer Invest AB, 556383-9355.

Lennart Jacobsson är också sedan 2002 styrelseledamot i CapMan och VD i Swedestart Management AB (Gordo).

Andra styrelseuppdrag är:
Eco-Dan A/S och
Gammadata Mätteknik i Uppsala AB

Revisor i Uniaccess AB är Leif Osser, c/o BDO Feinstein Revision AB

Edgångssammanträde hålls 2006-10-04 kl 13.50 i tingshuset, Skytteholmsv 14-18, Solna. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.

Förvaltare är advokat Curt Österholm, Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm, tfn: 545 700 40.

Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

SOLNA TINGSRÄTT

Informera en kollega:Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida