[Hemsida]


Åsidosättande av grundläggande rättigheter
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-12-31

Vad som i dag händer i världen, när länderna befinner sig i ekonomisk kris, krig, eller drabbas av en pandemier är att vare sig grundlagen, mänskliga rättigheter följs i många av de ekonomiska tvister jag skriver om i mina artiklar. Bland annat i min första uppmärksammade bok: Från bankkris till börskris, där jag redogör för hur detta kunnat ske, utan några straffpåföljder för de inblandande.

Det gäller även i Sverige. Det handlar om många framgångsrika företagsledare som blev och fortfarande blir bestulna på sina livsverk. Ett svenskt exempel är hur entreprenören och uppfinnaren Börje Ramsbo under ett kvarts sekel kunde skapa den globala System 3R-koncernen, som exporterade 97 procent, lika delat mellan de tre marknadsblocken i Asien, Europa och USA blev av med sitt företag utan att några förvärv gjordes.

System 3R:s produkter tillverkades i egna fabriker av högsta teknologiska standard med långt driven digitalisering genom hela företagsstrukturen, 1993 omsatte System 3R-koncernen 290 miljoner kronor och hade ca 285 anställda. År 2019 omsatte System 3R International Aktiebolag 454.899.000 kronor och summa tillgångar är värda 307.052.000 kronor och med endast 167 anställda. Vad bolagets ställning visar är att det aldrig varit på obestånd och att bolagets värde hela tiden ökat. Kuppmakarna, som stal hans bolag kunde ändå sälja det vidare, för cirka 325 miljoner kronor, och använda sig av bolagets egna tillgångar och utan att ha förvärvat en enda aktie i moderbolaget System 3R Holding AB.

Exemplet som visar hur kumpanerna som stal Börje Ramsbros företag - visar vad som hände i Sverige under den självförvållade svenska bankkrisen 1987 - 1993 med många av de livskraftiga exportföretagen som fick nya ägare . 60.000 skötsamma företag, som fick alla sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna under denna period.

"Köparna" som stal System 3R var Företagskapital AB (till 50% ägt av staten), Stiftelsen Småföretagsfonden (ägt av staten till 100%) och finansmannen Håkan Nordquist. Stiftelsen Småföretagsfonden - som inte ägde någon rätt att köpa System 3R överlät sedan de stulna aktierna - som Börje Ramsbro fortfarande äger eftersom det aldrig skett något förvärv - till Stiftelsen Industrifonden. De kunde stjäla företaget med hjälp av de stora tillgångar som fanns i form av fastigheter och uppfinningar utan att förvärva en enda aktie i moderbolaget System 3R Holding AB, som Börje Ramsbro ägde till hundra procent. Efter att Holding hade plundrats på sina tillgångar (marknadsvärde ca 175 Mkr) förvärvade det stulna dotterbolaget System 3R International AB moderbolaget Holding för symboliska 1 kr. En helt igenom olaglig transaktion enligt ABL. Läs vidare: "System 3R-affären" - Sammanfattning

I likheten är stor med vad som hände efter Kreugerkraschen 1932 - efter att Ivar Kreuger blivit brutalt mördad - visade sig att alla av hans bolag var tillräckligt livskraftiga för att fungera även år 2020 som bland annat Författaren och filmaren Nikola Majstrovic skildrar i sin avslöjande och intressanta bok: Sanningen bakom Kreugerkraschen. Så fälldes en svensk gigant.

Kuppmakarna, redan dagen efter mordet på Kreuger, påstod att de företrädde en "Kunglig kommission" för att sedan olagligt, utan några korrekta balansräkningar kunna lägga beslag på alla entreprenören och företagaren Ivar Kreugers värdefulla tillgångar som de nervärderade och förklarade att alla hans företag i både Sverige och internationellt var konkursmässiga.

Aktieägarna som ägde aktier i Kreugers bolag förlorade alla sina tillgångar både i Sverige och utomlands. och Ivar Kreugers bror och flera av Kreugers medarbetare sattes i fängelse för brott de aldrig begått. Ivar Kreugers tillgångar realiserades ut på en världsmarknad och i Sverige där bland annat bankdirektören Olof Aschberg, Ivar Kreugers egen advokat Hugo Stenbeck, Handelsbanken och Wallenbergsfären hävdade att Kreuger var en bluffmakare och att hans tillgångar var värdelösa.

Nikola Majstrovic skildrar i sin bok vad som hände i Polen år 1920 när de svenska tändsticksfabrikerna hade fått svår konkurrens från utlandet när chefen för den tyska tändsticksfabriken föreslog att både den svenska och tyska tillverkningen skulle flyttas till Polen. Men Ivar Kreuger var ovillig att flytta på den svenska tändsticksindustrin ut ur landet.

Ivar Kreuger bad då sin bror Torsten Kreuger att köpa upp de 18 polska tändsticksfabrikerna. Han bildade sedan det polska tändsticksmonopolet som skydd mot den ryska konkurrensen och lät modernisera hela den polska tändsticksindustrin som Ivar Kreuger gjort i Sverige som blev en lysande affär för Polen.

Kreugers bolag Kreuger & Toll ägde också en egen bank i Polen. Banken hade stora värden och var det en viktig det framförallt för att främja den polska tändsticksindustrin. Sedan det konsortium, som bildats i Sverige, för att kunna förtala Ivar Kreuger och överta alla Kreugers tillgångar för en spottstyver föresökte de även påskina för den ansvarige revisorn att både banken i Polen och de polska tillgångarna var värdelösa och hela Ivar Kreugers verksamhet var en stor bluff.

Stefan Carlberg, nära släkting till familjen Wallenberg ,senare ny utsedd VD för Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB) hade därför upprättat ett falskt kontrakt med Polenför att kunna kunna anklaga Torsten Kreuger och Ingenjör Ekström för falsk bokföring i Polen.

När så den påstådda insolventa polska banken väl befann sig i Wallenbergs händer, visade sig att banken vara frisk och började genast ge resultat vilket även var fallet med alla Ivar Kreugers "utsugna" och "konkursmässiga" företag både i Sverige och utomlands som efter konkursen bland annat hamnade hos Aschberg, Stenbeck, Wallenberg, Handelsbanken, Skandbanken. Alla utom Kreuger & Toll.

Vad Kreuger & Tolls bank i Polen verkligen var värd får vi höra från bankdirektören Olof Aschberg som var den tredje medlemmen i konsortiet - som lyckades störta och förtala Ivar Kreuger efter mordet- i sina egna memoarer skrev:

"Fördelen med Polsk - Amerikanska banken i Warsawa var att den hade värdefulla konkoncessioner. Den hade exempelvis rätt att öppna filialer i in- och utlandet, vilket var mycket betydelsefullt. Den hade en rad andra rättigheter, som ingen annan bank i Polen hade. De rättigheterna hade den tidigare ägaren Ivar Kreuger med sina utmärkta förbindelser skaffat."

Efter mordet på Ivar Kreuger skröt Olof Aschberg att han hade tjänat 60 miljoner kronor genom sina spekulationer med Kreugerpapper. Olof Aschberg - kommunisten och Kreuger-motståndaren - och de skumma affärernas eget finansmatador.

Han klarade sig oskadd ut för Kreugerkraschens efterverkningar genom sina egna spekulationer som aldrig skulle kunnat äga rum om inte Ivar Kreuger blivit mördad.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida