[Hemsida]


Vägskäl (Crossroads)
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2021-03-24

Världen står vid ett vägskäl. Nu gäller det att välja rätt. Den 20 och 21 mars 2021 var jag inbjuden att delta i en internationell konferens vilka stora ekonomiska och geopolitiska problem och beslut vi i dag står inför. Ledande företrädare från Afrika, Asien, Europa, Kina och USA deltog för att vi skall kunna diskutera och sammanfatta hur vi skall kunna uppnå, fred och samförstånd, genom gemensamma ansträngningar. Avbildad: Mats Lönnerblad

Som värd stod Helga Zepp-LaRouche som är grundare och president för det internationella Schillerinstitutet i USA. Det stod snart klart att de mest akuta problem som världen i dag upplever, som omgående måste lösas, är hur vi skall komma tillrätta med, ekonomiska kriser, krig och hungersnöd som oförskyllt drabbar många länder med jämna mellanrum. Det gäller också att få stopp på den globala spekulationsekonomin - som fortfarande genomsyrar många länder - som jag själv skrivit om i många artiklar och i flera av mina böcker. 

Frågor som också måste lösas är vad måste vi göra efter det att vi kommit tillrätta Covid 19-pandemin som lamslår världen ekonomiskt? Hur skall vi få stopp på krigsindustrin och den kapprustning som nu ökar i omfattning? Vilka möjligheter har vi att få till stånd politiska uppgörelser, som även måste innefattar världens mest inflytelserika länder?

Eftersom jag som författare till 8 böcker (sakprosa) som alla handlar om ekonomi juridik och politik, blev jag mycket imponerad över innehållet i hela konferensen som handlar både nödvändiga politiska åtagande som bankdelning, eskalerande miljöproblem - och samtidigt vilka praktiska handlingar som måste till för att vi skall kunna genomföra de nödvändiga infrastruktursatsningar som också måste omfatta utvecklingsländerna. 

De chockerande uttalanden som har skett av de politiska ledarna, mellan Ryssland och USA, EU och Ryssland, USA och Kina, Kina och EU, bådar inte gott för framtiden. Det gör emellertid det tydliga buskapet från Schillerinstitutets konferens som förordar fredligt samarbete mellan stormakterna, till varje pris. 

The World Food program som nu varnar för att bara under 2021 riskerar 270 miljoner människor att svälta till döds om ingenting görs för att förhindra detta i tid. Enbart under Covid 19-krisen har ju 500 miljoner jobb försvunnit, vilket visar att satsning på infrastruktur och ökad jordbrukskapacitet är det enda som kan få hela världen på fötter igen. Det mest akuta problemet är ju Jemen, där inbördeskriget fortsätter med oförminskad styrka och 20 miljoner av lokalbefolkningen riskerar att svälta ihjäl, om inte FN ser till att det blir ett slut på detta krig som bara har förlorare. 

Medan både USA och EU backar i sin utveckling satsar Kina för fullt på ny teknologi och full sysselsättning och infrastruktur. Joe Bidens krispaket sväller. Prislappen för det kommande krispaketet kommer nog att dra på sig kritik från republikanerna, som nyligen motsatte sig presidentens coronastödpaket om motsvarande 1900 miljarder dollar.

Nu håller Bidenadministrationen på att - från demokraterna sida - att ta fram ett nytt ekonomiskt paket som kan kosta upp till 3.000 miljarder dollar för att uppfylla viktiga delar av presidentens vallöften som inkluderar vägar, broar och andra infrastrukturobjekt och dessutom inkludera flera klimatinitiativ som presidenten lovat. Vilka åtgärder man har tänkt på för att främja utvecklingen i utvecklingsländerna, som framgår av Schillerinstiutets förlag framgår inte. 

Vad som imponerade mest på mig i samband med konferensen var ändå den före detta senatorn Richard H Black som, en amerikansk före detta officer, som vågade kritisera USA för både bombningen av Irak (som aldrig hade några kärnvapen) och USA:s inblandning i Syriens inbördeskrig.  

Och så förstås Hussein Askarys insatser för Sydvästasien där Kina lovat hjälpa landet med att bygga upp ny infrastruktur men där USA och dess allierade helt motsatt sig dessa insatser, utan att själva vilja hjälpa till att bygga upp Irak på nytt. 

Som författare och mitt stora intresse för den klassiska litteraturen och poesi uppskattade jag förstås både Helga LaRouche, presidenten för Schillerinstituet, som i sitt inledningsanförande betonade betydelsen av poesi, Liliana Gorine som talade om "Dantés Commedia" och Diane Sare som berättade om "Beethoven in the Garden of Gethsemane" och samtidigt fungerade som en mycket skicklig moderator under hela konferensen. 

Mats Lönnerblad  
Författare och skribent i finansrätt  

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009

 

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida