[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Yttrande från svaranden i mål nr T 9569-01 ang. bevisning - Aktbil 96

ABERSTEN
ADVOKATFIRMA

 

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4

 

 

Mål nr T 9569-01;

Mats Lönnerblad./. Nordea Bank Sverige AB(publ)

Som ombud för Nordea får jag härmed inkomma med bevisuppgift.

Skriftlig bevisning

1

Beslut från Datainspektionen, bilaga l till svaromålet, till styrkande av att Nordea ej upprättat, fört eller på annat sätt medverkat till den i målet aktuella listan.

2.

Konkursbouppteckning, bilaga 2 till svaromålet, till styrkande av Nordeas fordran mot Mats Lönnerblad.

3.

Brev från Nordeas Lena Eriksson till Datainspektionen, aktbilaga 88, till styrkande av att Nordea ej upprättat, fört eller på annat sätt medverkat till den i målet aktuella listan.

Muntlig bevisning

1

Vittnesförhör med bankdirektören, Tord Arnerup, adress som svaranden, till styrkande av att Nordea ej upprättat, fört eller på annat sätt medverkat till den i målet aktuella listan.

2.

Vittnesförhör med advokat Gunnar Brolin, Schagers Advokatbyrå AB, Box 3227, 103 64 Stockholm, till styrkande av att den i målet aktuella listan kommit Nordea tillhanda via advokat Brolin.

Stockholm som ovan

Henrik WetzensteinTack besöket och välkommen åter!
Hemsida