[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Yttrande från svaranden i mål nr T 9569-01 ang. bevisning - Aktbil 91

ABERSTEN
ADVOKATFIRMA

Stockholm
2003-09-08

 

 

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4

 

 

Mål nr T 9569-01

Mats Lönnerblad ./. Nordea Bank Sverige AB (pub!)

Av rätten förelagd inge yttrande över akt bil 91 får jag anföra följande.

Nordea tolkar tjänsteanteckningen som att Ulf Widebeck informerades om att Nordbanken inte hade några andra uppgiftssamlingar än den som Nordbanken redogjort för i brevet av den 27 maj 1998 och att DNs påståenden om ett "register" måste referera till denna uppgiftssamling, som för Övrigt Datainspektionen inte fann olaglig.

Akt bil 88 är en redogörelse för innehållet i Nordbankens uppgiftssamling. Av redogörelsen framgår att uppgiftssamlingen är pappersbaserad, att uppgifterna hämtats från offentliga publikationer, att endast de personer som arbetar inom berörd enhet har tillgång till innehållet i uppgiftssamlingen och att förfrågningar som ställs till enheten endast besvaras med "tillstyrkan" eller "avstyrkan". Detta styrker att Nordea inte upprättat, fört eller på anat sätt medverkat till den i målet aktuella listan.

Stockholm som ovan

Henrik WetzensteinTack besöket och välkommen åter!
Hemsida