[Hemsida


Vanliga människor fick betala för bankernas kriser 
Aftonbladet - 2015-02-10

Över 100.000 svenskar lever på existensminimum och är sedan ett kvarts sekel fast i Kronofogdens register. De så kallade evighetsgäldenärerna blir allt fler. De utgörs bland annat av många som hamnat där genom de svenska bankernas återkommande obeståndssituation, både under bankkrisen 1987 - 1993 och under den globala bankkris som startade 2007.

Bankerna har hittills gått helt fria hur de behandlar sina kunder under kriserna. Staten har helt reservationslöst stöttat storbankerna och bidragit med ekonomiska bidrag och generösa kreditlöften till bankerna, och genom att överta en del av bankernas krediter.

Överskuldsättningen beräknas kosta samhället 30 till 50 miljarder kronor om året, enligt Kronofogden. Det är notan för den ohälsa som drabbar bankernas offer och andra skuldsatta. De är mer stressade, arbetar mindre och är mer sjuka än folk i allmänhet. Det är också fler i denna grupp som tar livet av sig.

Skuldsanering hjälper en del, men inte alla. Många orkar inte ge sig in i den processen och en tredjedel av de som söker skuldsanering får det inte beviljat. SVT har frågat Kronofogden hur många som befunnit sig i myndighetens register i tjugo år eller mer: 2013 var de 86.042 personer, 2013 hade de ökat till 101.872 personer.

Regering borde omedelbart reagera och se till att bankkunderna och alla som helt ofrivilligt hamnar i Kronofogdens register får någon form av upprättelse.

Mats Lönnerblad

Ordförande i Bankrättsföreningen
och i
Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida