[Hemsida


Livsverk i spillror
Sundsvalls Tidning 2017-01-22 -Av Mats Lönnerblad

Som recensent och författare av böcker om ekonomi har jag alltid förundrats hur lätt det är för politiska och ekonomiska makthavare att begå grova ekonomiska brott utan att någon reagerar

När samhället förändrats under 1900-talet har nya möjligheter öppnats för entreprenörer, vilket måste ses som positivt. Men samtidigt öppnas också vägar för dem som vill sko sig, skrupelfria personer som orättfärdigt lagt beslag på andras tillgångar, utan att till en början vare sig upptäckas eller straffas i tid.

Lena Ebervall och Per E Samuelson är båda advokater och arbetar med ekobrott. Här har de lyckats med att i romanform skriva en intressant, tankeväckande och spännande bok, som i själva verket är en sannsaga om hur snabbt ett stort livsverk kan slås i spillror om det faller i orätta händer. I en intervju har Per E Samuelson berättat mer för mig om bakgrunden.

Huseby bruk var i början av 1900-talet Smålands mäktigaste egendom, masugnen dånade, skogen och jorden bar rikedom till ägarfamiljen Stephens. I denna ljusa tillvaro växte dottern Florence (1881-1979) upp. Hon umgicks flitigt med kungafamiljen (det fanns även rykten om att hon var oäkta dotter till Oscar II) och var känd som "Fröken på Huseby" eftersom hon aldrig fick gifta sig med sitt livs stora kärlek. Senare blev hon mest känd som ett offer för de bedrägerier som kallats för "Husebyaffären".

Florence Stephens far Joseph hade av egen kraft utvecklat Huseby bruk och på kort tid skapat sig och sin familj en enorm förmögenhet. År 1934 ärvde Florence godset av sin far, och hon som aldrig fått någon ekonomisk utbildning blev helt beroende av okunniga "rådgivare" som skodde sig på hennes bekostnad och förvaltare som lät hugga ned skog och avyttrade virket för egen räkning.

Florence Stephens stora misstag var att hon var ivrig rojalist. Hon vägrade inse att hon kunde bli bedragen av någon inom den kungliga kretsen, där hon umgicks flitigt. Så småningom tog hon Carl Bernadotte till sig som rådgivare och arvinge. Till bruket kom också under 1950-talet en man vid namn Berl Gutenberg som gjort sig till vän med Prins Carl. Författarna skildrar hur Gutenberg gjorde egna stora vinster på Husebys och Florence Stephens bekostnad. Hästar, bilar och båtar inköptes som Fröken på Huseby betalade, men som inte ens existerade i sinnevärlden.

Florence Elisabet Stephens var offer för Husebyaffären, en av de stora mediahändelserna under svenskt 1950- och tidigt 1960-tal. På grund av dåliga rådgivare tömdes hennes Huseby bruk på tillgångar, och Florence Stephens förmåddes begära sig själv omyndigförklarad. Hon återvann rättskapacitet först 1975 och testamenterade senare bruket till staten.

De som orättfärdigt skodde sig kallades "Kavaljererna på Huseby", och snart var Huseby bruk på obestånd. 1957 lyckades rånarna övertala Florence att ta på sig hela skulden och begära sig själv omyndig. De lyckas med bedriften att skylla ifrån sig på henne, och det är med både stor empati och kunskap som författarna skildrar hennes märkliga levnadsöde efter att de granskat alla handlingar i de rättegångar som följde.

Under alla år som rättegångarna som varade vägrade Florence Stephens att inse att Prins Carl kunder vara medskyldig till alla oegentligheter, varför han slapp undan med blotta förskräckelsen. Och hon kämpade till en början förgäves för att åter bli myndigförklarad och få tillbaka kontrollen över godset.

"Florence Stephens förlorade värld" är en spännande bok som skildrar ett säreget levnadsöde; en utveckling som hon aldrig själv kunnat tänka sig. Hon litade ju blint på kungafamiljen och kunde inte i sin vildaste fantasi tänka sig att den ville någonting annat än hennes eget bästa. Inte förrän det var för sent.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida