[Hemsida


600 kronor i höjd pension är snålt –
Sundsvalls Tidning 17 maj 2018 - Av Mats Lönnerblad

600 kronor i höjd pension är snålt – fattigpensionärerna riskerar att bli betydligt fler på grund av regeringens stöld

Minst en kvarts miljon pensionärer i vårt land har så pass låga pensioner att de måste klassas som fattiga. Fler riskerar att bli "fattigpensionärer" med det nya pensionssystemet, eftersom Sverige riskerar att gå ner i en lågkonjunktur på samma sätt som skedde i slutet av 1980-talet och i början av 90-talet.

Kronan har försvagats rejält den senaste tiden, samtidigt som priserna på bostadsmarknaden sjunker, på samma sätt som skedde i inledningen av den svenska bankkrisen 1987–1993. Det som har orsakat denna misär för många av Sveriges pensionärer är att Socialdemokraterna länge har betraktat pensionsspararnas pengar som svenska statens egna tillgångar, som de kan använda efter eget gottfinnande när Sverige befinner sig i kris. Dessa pengar har vare sig redovisats eller betalats tillbaka när Sverige kommit på fötter igen.

Senast detta skedde var när Socialdemokraterna satte sig i förhandlingar med oppositionen under slutet av bankkrisen i början av 90-talet. De partier man tidigare bekämpade under den infekterade ATP-striden i mitten på 50-talet, gav man nu rätten att upphäva det omdiskuterade pensionssystemet.

Trots de ekonomiska effekterna av den dåvarande våldsamma bankkrisen skulle ATP-avgiften, med bara en liten höjning av avgiften mycket väl kunnat klara framtiden. Men det ville inte den dåvarande statsministern Carl Bildt och bankminister Bo Lundgren höra talas om, eftersom det då skulle bli offentligt hur stora de verkliga förlusterna var på grund av bankkrisen, som orsakade en företagsdöd av gigantiska mått.

Med det nya systemet kommer även yngre personer bli "fattigpensionärer." Göran Persson konstaterade i en intervju för några år sedan att "det vi har gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som pensioneras ser vad vi har gjort."

Hela ATP-systemet uppgick vid avskaffandet till cirka 750 miljarder kronor. Stefan Löfven måste förklara hur regeringen tänker återbetala resten av de belopp som regeringen 'stulit' från pensionsspararna.

Det var statsminister Göran Persson som verkställde den fortsatta stölden av pensionärernas pengar, genom att föra över sammanlagt 258 miljarder från ATP-fonderna till statskassan. Pengar som han senare lovade återbetala. Är det löftet som han nu försöker infria genom att vår nuvarande statsminister Stefan Löfven vill höja pensionerna med 600 kronor för de sämst ställda i samhället, en total kostnad på 4 miljarder kronor?

I så fall borde han åtminstone se till att betala ut det dubbla och samtidigt be om ursäkt för Göran Perssons tilltag! Stefan Löfven måste förklara hur regeringen tänker återbetala resten av de belopp som regeringen "stulit" från pensionsspararna.

Den fråga jag ställer är varför PRO och SPF Seniorerna inte reagerar. När tänker dessa organisationer reda ut varför pengarna försvann och varför nuvarande pensionärer som arbetat och gjort rätt för sig hela sitt liv inte skall ha rätt att disponera sina egna insparade pengar?

Den fråga som jag också ställer mig är hur riksdagsledamöter som är väl medvetna vad regeringen ställt till med och därför tillåtits sig att skapa ett eget pensionssystem – med avgångsvederlag som vanliga löntagare bara kan drömma om? Kanske vill Stefan Löfven svara på denna fråga?

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida