[Hemsida


Sista delen i en serie om makt och rättsröta
Sundsvalls tidning 2019-11-24 - Av Mats Lönnerblad

Försvaret som försvann utan att någon reagerade. Boforsskandalen. Illegala vapenaffärer. Mordet på Olof Palme. Romanförfattaren och dramatikern Louise Boije af Gennäs bytte spår när hon bestämde sig för att skildra rättsröta i thrillerform. Nu är alla tre delarna ute. Blodlokan, Skendöda och Verkans eld. Bookmark förlag.

Recension Louise Boije af Gennäs har gett ut tolv romaner och har tidigare varit medskapare till Sveriges Televisions stora succé Rederiet. Hennes olika pjäser har spelats på Dramaten och Stockholms Stadsteater. Flera av hennes romaner har blivit moderna klassiker.

Efter den framgångsrika debuten med första delen av Louise Boije av Gennäs motståndstrilogi Blodlokan, (2018) och Skendöda (2018) återkommer hon nu med den tredje delen av "motståndstrilogin" Verkans Eld (2019). alla böckerna utgivna på Bookmark förlag. I trilogin redogör för hon ouppklarade rättsrötor och skandaler i svensk nutidshistoria - i form av en psykologisk thriller i tre delar.

Louise Boije af Gennäs är författare och dramatiker. Hon har gett ut tolv romaner och har tidigare varit medskapare till Sveriges Televisions stora succé Rederiet. Hennes olika pjäser har spelats på Dramaten och Stadsteatern. Flera av hennes romaner har blivit moderna klassiker. Med Motståndstrilogin Blodlokan, som är den första delen av motståndstrilogin, byter hon genre och skriver första gången en samhällskritisk, psykologisk thriller med stark koppling till verklighetens många ouppklarade svenska "affärer" inom finans och försvar.

Trilogin handlar bland annat om - det svenska försvaret som försvann - utan att någon reagerade. Boforsskandalen. Mutor och illegala vapenaffärer som aldrig blivit ordentligt utredda. Mordet på Olof Palme. Krigsmaterialinspektörens. Carl Algernons plötsliga fall framför tunnelbanetåget. Geijeraffären. Och journalisten Cat Facks mystiska död.

Mot denna fond verkar i alla tre böckerna och handlar om Sara, en ung tjej från Örebro och flyttar till Stockholm och får jobb på en trendig PR-byrå. Saras far har dött i en mystisk eldsvåda, som misstänks vara mordbrand. När Sara hittar pappans efterlämnade papper utsätts Sara för ett antal underliga händelser, och förföljelser där hon snart upptäcker människor inte är vad de utgör sig för att vara, och där hon blir hotad till livet och inte längre vågar lita på någon.

Under de senaste året har Saras liv förändrats i grunden. Hennes far och mor och flera av hennes närmaste vänner har avlidit under mystiska omständigheter, som hon inte tror kan vara en slump. Hennes far har efterlämnat viktiga papper som obehöriga människor tror att Sara besitter och många gör allt för att komma åt.

Sara får uppleva utsattheten hos invandrare som blivit utplacerade för att få hjälp, därför att de av någon anledning inte kunnat få det skydd som de behöver i sin egen hemmiljö, vare sig de är svenskfödda eller utlandsfödda.. Här hos oss i Sverige: ett land som berömmer sig om att vara ett av världens tryggast för barn och ungdomar och som definitivt - till skillnad från våra europeiska grannar - har förbjudit all form av aga i lag.

Hon reagerar mot den politiska åsiktsregistrering (som jag själv redan skrivit om i flera av mina artiklar och böcker och som jag anmält till både polis och riksåklagaren ) som förbjöds för myndigheter redan i och med 1969 års grundlagsreform som gjorde att Sverige fälldes för åsiktsregistrering i en dom 2006, utan att någon blivit straffad, trots att jag som författare har tillgång alla uppgifter som jag vidarebefordrat till Svenska Dagbladet, som tagit upp dessa frågor i flera stora artiklar.

Trots att jag har tillgång till vilka som är inblandade i denna olagliga hantering och uppgifter om vilka som drabbats - har Riksåklagaren fortfarande vidtagit några åtgärder för att rätta tidigare misstag genom att straffa de skyldiga.

Sorgen och rädslan för vad som skall kunna hända hennes vänner och sin familj håller Sara i ett stadigt grepp, men djupt inom henne spirar en växande kraft: ett okuvligt motstånd. Sara kommer aldrig ge upp och när äntligen lyckas att få sina antagonister att ge sig till känna kan hon göra motstånd.

Men, i den mardrömslika utpressningen som Sara är utsatt för vet hon inte hur hon skall gå till väga för att hitta svaren på alla sina frågor. Hon vill byta jobb och ha tillbaka sitt eget liv. I ett försök återvänder hon till det militära som officer, där hon tidigare tjänstgjort och ser hur hela försvarsindustrin befinner sig i kaos och upplösning - utan att vare sig allmänheten eller våra folkvalda reagerat när man under bara några decennium nedmonterat hela det svenska försvaret utan att någon reagerat.

Svensk nutidshistoria är full av rättsskandaler, gåtor och ouppklarade affärer som både jag som författare av sakprosa och Louise skrivit om i "motståndstrilogin", men som fortfarande inte är åtgärdade. Till skillnad mot mig, säger Louise, att hon inte vill skriva någon "torr" faktabok (sakprosa).

Hon tycker det är intressant hur man kan manipulera människor och därför har hon valt att, som författaren Jan Guillou gör, när han skildrar sin samtid. När Louise Boije, återkommer med några av de dokumentära texterna som jag redan skrivit om i mina egna böcker, kan jag försäkra att de dokumentära texterna i hennes tre böcker är korrekt återgivna.

Louise Boije säger att när hon skriver upprättar hon ett slags kontrakt med sina läsare. Sedan måste både parter hålla sig till det. Författaren/dramatikern ska i sin tur plantera kommande utveckling tidigt i historien för att löpande uppdatera denna och skapa en känsla av tillfredsställelse hos sin mottagare när pusselbitarna så småningom faller på plats, medan det i verkligheten inte finns någon regelbok.

Det är nog detta som är den stora skillnaden mellan en roman/thriller och sakprosa som gör en spänningsroman/ thriller så mycket mer spännande att läsa. Våra förväntningar på ett lyckligt slut blir inte alltid uppfyllda, men en skicklig författare som Louise Boije, har med sin senaste trilogi ännu en gång lyckats behålla sin publik, ända fram till den våldsamma upplösningen i tredje delen med Verkans Eld.

Mats Lönnerblad

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida