[Hemsida


Girigheten kunde ha satt Sverige i konkurs
Sundsvalls tidning 2019-01-26 - Av Mats Lönnerblad

"Den andra dödssynden" (Piratförlaget) är titeln på den nionde delen i romansviten i Jan Guillous romansvit om 1900-talet, den som bland annat handlar om familjen Lauritzen liv och i flera generationer - och om den politik i Sverige och världen som styr deras handlande och göranden. Och om mänsklighetens grymmaste och hittills blodigaste århundrande.

Recension Kring 1980 hade den svenska jämlikheten i världen. Men lite senare släppte de svenska bankerna loss det största utlåningsysteri i som Sverige någonsin varit med om. . På bara ett halvår skulle utlåningen stiga med 50 procent. Sverige höll på att bygga upp ett ofantligs skuldberg

Orsaken berodde på att den socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt och hans medhjälpare i november 1985 avskaffade de svenska bankernas begränsningar när det gäller utlåningar. Naturligtvis fördubblades då utlåningen på mindre än två år. Vissa fastighetsbolag vågade sig på att låna upp till hundra procent av sina fastighetsköp.

År 1989 avskaffades valutaregleringen. Svenskar kunde nu föra över obegränsade (lånade) pengar till Bryssels och Londons fastighetsmarknader där svenskar, genom sina obegränsade och sagolika lånemöjligheter, snart gjorde sig kända som en som vår tids rovriddare. Samtidigt hetsade ekonomjournalisterna fler och fler människor att ge sig in på aktiemarknaden där ingen kunde förlora, eftersom kurserna skulle fortsätta att stiga, utan att tänka på att ingen ekonomisk uppgång kan vara för evigt.

En ny generation Lauritzen växer upp, och vill vara med och dela på kakan. Efter att tidigare varit framgångsrika entreprenörer och fastighetsägare ger de sig sig på nytt in i den spekulativa fastighetsbranschen. I den rådande ekonomiska kapplöpning som leder till väldiga vinster. Eller avgrunden.

Det gick  i ett allt snabbare tempo. Tre banker räddades av staten i början av 90-talet. Gotabanken, Nordbanken och Första Sparbanken. Gotabanken gick i konkurs. Det kostade skattebetalarna 65 miljarder, 65,000 miljoner kronor. 60.000 skötsamma företagare fick sina krediter uppsagda och staten och bankernas "skräpkreditföretag med statliga Securum i spetsen lade beslag på deras pengar.

Av de 80 större fastighetsbolag som frodades 1990, var bara fyra kvar ett par år senare, skriver Jag Guillou. BNP sjönk och hela Sverige höll på att gå i konkurs. Fastighetspriserna nedvärderades med mellan 50 -70 procent. Aktieindex stördök på motsvarande sätt. Företagarna och småspararna förlorades som vanligt mest. 1980-talets glada dagar var och och varken Yuppies eller finansvalpar sågs längre till.

I boken växer en ny generation Lauritzen upp och vill vara med och dela på kakan. För andra gången i historien hade familjen Lauritzen byggt upp en stor förmögenhet på fastigheter och förlorat allt. Men förra gången, på den första generationens Lauritzen hade förlusten varit med ursäktlig. Andra världskriget hade för familjen Lauritzens del slutat med att hela deras fastighetsbestånd i Dresden och och Berlin första bombats till grus, sedan hamnat i Östtyskland och konfiskerats.

Advokaten Eric Letang och hans advokatbyrå, som tvingars gripa in för att rädda delar kan av familjens Laurizens fastighetsbestånd står inför helt andra påfrestningar i form av den moralpanik som under1980-talet leder till incestmål och där terroristrättegångar där rader av oskyldiga kommer att dömas utan några bevis.

Här sker förföljelser av kurder och palestinier både i Sverige och världen och det rättsliga sammanbrottet i vårt land som kulminerar i samband med mordet på Olof Palme.Kurderna beskyllts för att ha mördat Olof Palme. Polisintendenten vid rikets säkerhetstjänst och chefen för hela terroristsektionen, gemenligen kallad Kurd-Affe försöker få kurderna att vara skyldiga till mordet på Palme, utan att behöva redovisa någon bevisning, vare sig till domstolen eller till försvaret. Oskyldiga stäms inför domstol i incestmål som inte heller går att bevisa. Oskyldiga palestinierna anklagas för att förbereda terroristverksamhet i Sverige utan tillstymmelse till några bevis.

Efter att ha läst alla åtta av Jan Guillous tidigare spänningsromaner om Det stora århundradet tycker jag att Jan Guillous etiska diskussioner och betraktelser i romanform är värda all beundran.

Den andra dödssynden innefattar både girighet (avaritia) som består i att människan med fullt vetta och fri vilja överträder Guds bud. Det gäller inte bara girighet utan även i de sex övriga dödssynderna som framgår av denna bok de tidigare delarna i denna romansvit som spänner över ett helt århundrade.

Mats Lönnerblad

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida