[Hemsida


Med magnettåg kan Sverige få fart igen
Vestmandlands läns tidning 2020-07-04

På grund av coronapandemin ovanpå den långvariga finanskrisen har hela EU:s ekonomiska utveckling stagnerat. Sverige har nu 600 000 arbetslösa men har goda utsikter att snabbt komma på fötter igen om staten tillåts dra igång en storsatsning på infrastruktur.

Det gamla föråldrade järnvägssystemet i Sverige kompletteras med magnettåg för persontrafik. Nuvarande banor renodlas delvis för godstrafik och staten tillåts styra Sveriges ekonomiska utveckling, för att få fart på Sverige igen.I själva verket är det ett helt nytt system Sverige behöver.

I punkt nr 28 i Januariavtalet mellan Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Centern (C) och Liberalerna (L) står det att "nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas". Det är ett megaprojekt med en preliminär prislapp på 230 miljarder kronor. Baserat på Ostlänkens 15 mil för 80 miljarder (320 km/h) torde prislappen hamna på 350 till 400 miljarder. Detta hjälper vare sig på kort eller lång sikt.

I själva verket är det ett helt nytt system Sverige behöver. Nämligen det helt beröringsfria magnettåget för 500 till 600 km/h. OTC Operating Train Control övervakar hela systemet inklusive Guidewayen. Det förarlösa magnettåget kräver ingen extern signalutrustning. Banorna bör vara helt separata enligt Japansk expertis.

För att åstadkomma både önskade miljövinster och positiva effekter för jobb och boende, är det i själva verket detta system Sverige behöver införa.

Vi har skrivit flera inlägg om vikten av att få fart på järnvägsbyggandet i Sverige och då specifikt magnettåg för persontrafik. Dessa kan matas godtyckligt av respektive lands nominella spänning då dess motorer sitter lokalt på banans undersida. Detta gäller inom hela Europa och även i dess anslutning till Sidenvägen. För godset en separat godstransportlinje som anknyter till Kina och resten av världen.

Det är dags att sluta förhala och komma igång, säger klimatminister Isabella Lövin (C) och bostadsminister Per Bolund (MP). Men då måste vi enligt vår uppfattning hitta ett nytt system som går att tillämpa i hela Sverige och Norden och övriga världen. Det är här framförallt magnettåget kommer in, som dessutom kan fås för betydligt lägre kostnader 180 miljarder..

Regeringen har redan tagit fler viktiga steg för att genomföra höghastighetstågs projektet genom att ta fram en färdig finansieringslösning. Pengar lånas utanför den vanliga ramen för infrastruktur. Regeringen vill också att Trafikverket skapar en separat organisation för projektet, typ Öresundsbron. Öresundsbrons effekt för Köpenhamn/Malmöregionen kan på det här viset överföras till större delar av Sverige.

I dag har Sverige 600 000 arbetslösa. Det är därför hög tid att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS) så att de unga snabbt kan slussas in på arbetsmarknaden.

Det Sverige och världen upplever just nu är att aktiebubblor kollapsar, banker faller ihop och ekonomin kör fast. Det är då både EU och Svenska staten måste in och tillhandahålla program och resurser som håller människor i arbete och upprätthåller affärsverksamheten. Annars anarki som vi i dag ser i flera länder.

Aktiemarknaden kraschade 1929, vilket utlöste en världsomfattande depression som varade i ett decennium. Vi kan fortfarande riskera att hamna i samma situation om vi inte kan få ner arbetslösheten genom att satsa på den reala ekonomin i stället för bankspekulation.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Ulf Sandmark
Ordförande Belt and Road Institut Sverige -BRIX

Carl-Åke Utterström
Civilingenjör

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida