[Hemsida


När kriget tycks komma av sig självt – efter en rad missöden 
Sundsvalls tidning 2022-03-06 av Mats Lönnerblad

När Ken Follett, en av världens främsta författare av spionberättelser och historiska romaner, gjorde efterforskningar inför sin bok "Giganternas fall" insåg han till sin bestörtning att första världskriget var ett krig som ingen önskade. Inget av de inblandade statsöverhuvudena på de europeiska sidorna ville egentligen att det skulle gå så långt. 

Fakta 
Bok: Ken Follett: Aldrig
Översättning: Jens Ahlberg och Lena Karlin
Albert Bonniers förlag 

Men kejsare och premiärministrar fattade, en efter en, logiska och välavvägda beslut som vart och ett förde ett litet steg närmare den hittills mest fruktansvärda konflikten i världshistorien. Ken Follett började få uppfattningen att alltihop var ett tragiskt missöde. Nu undrar han i sin nya bok ”Aldrig”: Skulle det kunna hända igen ? 

När läget i världen är tillräckligt spänt behövs bara en gnista för att sätta i gång en global kris, vilket redan har visat sig under både det första och andra världskriget. I boken är sådana inslag en drönare har stulits från den amerikanska armén, en oas i Saharaöknen som hotas av torka och ett land som i hemlighet byggt upp ett förråd med kemiska vapen. Det är upp till ett fåtal individer att förhindra att ett tredje världskrig bryter ut, skriver Ken Follett. 

Redan som ung försökte han lista ut vem som egentligen har makten i världen. Är det presidenten, arméns befälhavare eller den samlade politbyrån i Kina? USA:s president, Rysslands president, amerikanska media, miljardärerna? Med tiden insåg han att alla i någon mån var begränsade. USA:s president var underkastad den allmänna opinionen, Kinas president kommunistpartiet. Miljardärerna måste gå med vinst. Generalerna måste vinna sina strider. 

Makt var inget som kunde hänföras till en enda punkt, den distribuerades genom ett oerhört invecklat nätverk, en skara viktiga personer och institutioner utan gemensam vilja. Och han själv var en del av detta nätverk. Om något hände som utlöste ett världskrig ansåg han sig vara lika skyldig som alla andra. 

Ken Follett skriver om Nordkorea, i dag ett lydrike till den ekonomiska stormakten Kina, som trotsar Sydkorea med ständiga provokationer och styrs av en president som sätter sin egen makt framför landets fortsatta välbefinnande och försök till demokratisk utveckling. På samma sätt styrs diktatorn i Belarus av Rysslands president som redan gjort intrång på Ukrainas självständighet genom att invadera. Ryssland straffas av genom ekonomiska sanktioner. men vare sig Nato eller EU har tidigare utgjort någon bestående kraft för att få tillbaka vad Ryssland redan har tagit frånUkraina och behållit. 

I vårt eget land är jag bestört hur Sverige sköter sitt försvar. När jag i min ungdom blev inkallad för värnpliktstjänstgöring deltog jag i ett program för frivillig befälsutbildning. Jag blev inkallad till T 2 i Skövdes transportkompani. Och eftersom jag redan hade körkort tyckte man att jag skulle få en komplett motorutbildning och lära mig hur man kör och underhåller både lastbil, bil och motorcykel. Då var det svenska försvaret välutrustat och allt fungerade som det skulle. Ett par decennier senare lade både socialdemokrater och moderater ner så gott som hela det svenska försvaret, utan att tänka på följderna. 

I maj 2018 fick jag och alla andra (4.9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” hemskickad till oss. Men krisen hade ju redan kommit, även om den fortfarande inte berörde Sverige.  

Ken Folletts bok är en varningsklocka om vad som kan hända om vi, som har förmånen att leva i demokratiska länder, inte är tillräckligt vaksamma och släpper efter skyddet av vårt revir. Medan diktaturer bara skyddar den egna maktens utövare, vill demokratiska partier skydda det egna landets allmänhet, men misslyckas alltför ofta eftersom man gärna glömmer vad som skett under historiens gång. 

Krig har alltid förekommit i olika delar av världen. Vi måste vi alltid vara beredda att skydda oss: det är viktigare att kunna försvara oss själva mot de diktaturer och förtryck som alltid finns i olika former än att bli omvalda som enskilda partier. Redan Cicero, en berömd romersk filosof, hävdade att den som inte vill lära sig av vad som hänt under historiens gång är och förblir ett barn. Våra demokratier och regeringar har alldeles för lätt att glömma vad som skett under två världskrig, och vad vi borde göra för att kunna slippa ett tredje. 

Ken Folletts bok är en väckarklocka som dessutom är lättläst och spännande. Utan kunskap om hur diktaturer och demokratier fungerar kan vi inte välja vägen till den bästa av världar att leva i. 

Mats Lönnerblad 

 

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida