[Hemsida


Dagens samhälle kräver tydliga spelregler 
Artikel i MRRS tidning 2022-06-15 av Mats Lönnerblad

I vårt land  råder parlamentarism endast styckevis och delat; de senaste 8 åren har den urholkats ytterligare. Regeringen har sällan stöd för sin politik eller sina budgetar i riksdagen, där de borgerliga ju har majoritet. Men, med den negativa parlamentarism följer en särskilt stark stark position för den redan sittande regeringen. Det anser i alla fall Emil Uddhammar i Svenska Dagbladet (SvD 2022-06-12).  Han är professor emeritus i statskunskap vid Linnéunversitetet. 

Emil Uddhammar menar att regeringen kan sitta kvar i alla väder, medan oppositionen i riksdagen stiftar lagar och fastställer anslagstilldelningen. Han undrar i sin artikel i Svenska Dagbladet vad man kan kalla denna politiska skvader och ger själv svaret. Definitivt inte parlamentarismen. Oscar II skulle ha nickat igenkännande åt denna ordning när det var kungamakten som hade den yttersta makten  i Sverige, anser han. 

Min egen uppfattning är att så länge Sverige har Morgan Johansson som justitieminister - som är alldeles för kort i rocken både bildlikt och bokstavligen blir det inte någon ändring – Han saknar ju all juridisk utbildning, vidtar inte tillräckliga åtgärder för att vi skall få slut på den utbredda kriminaliteten och rättslösheten i landet som även speglar den utbredda manschettbrottligheten. Morgan Johansson vägrar att avgå. Han får stöd av Sveriges statsminister Magdalena Anderson som hotade att hela regeringen kommer att avgå, om Morgan Johansson  inte får sitta kvar. Hon lyckades med en rösts övervikt, få honom att bli kvar i regeringen. 

Maktskiften försvåras genom nuvarande parlamentarism. De myndigheter som vägrar följa sina egna regelverk, straffas inte. Lagar som innefattar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) följs inte utan att justsiteministern reagerar eller vidtar några åtgärder, trots  allt jag själv skrivit i både mina artiklar och böcker . Våra svenska domstolar och myndigheter kan  i princip kan strunta i både EU:s direktiv gällande rättsregler, som ingår i den svenska grundlagen utan att straffas. Mål som borde prövas i nästa högre rättsinstans,  blir aldrig prövade. Jäv och grova rättegångsfel i våra domstolar åtgärdas inte. 

Emil Uddhammar frågar: Vilket ryggstöd har dagens socialdemokrater? Liksom  1809 års regeringsform gav kungamakten företräde att bilda regering utan riksdagens stöd, ger 1974 års grundlag minoritetsregeringen utomordentliga fördelar. Han menar att det faktum att socialdemokraterna sitter kvar, trots att man gång på gång förlorar sina egna förslag, uppfattas i det offentliga Sveriges inte längre som något märkligt.  Kanske händer det ihop med att politik numera är ett yrke som alla andra. Man vill ju inte bli arbetslös eller förlora tillträde till departementens resurser och den initiativmakt som följer med regeringsinnehavet. Och röstar man inte som det egna partiet vill förlorar ju regeringen makten. 

Därför följer nästan alla viktiga beslut numera respektive partis linje. Följer man inte “partipiskan” blir man politisk vilde, och blir aldrig mer omvald, vilket innebär att de politiker inom de egna partierna som har en motsatt uppfattning aldrig får komma till tals och deras viktiga motioner, som framförts från både vänster och höger som borde ha genomförts för länge sedan negligeras i de flesta fall jag tagit del av. 

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida