[Hemsida


En bok om Rysslands mörkaste skuggor
Sundsvalls tidning 2022-12-30 av Mats Lönnerblad

Efter Sovjets självförvållade fall blev amerikanen Bill Browder en av de mest framgångsrika investerarna på den nyöppnade ryska marknaden. Men hans avslöjanden om korruption och penningtvätt gjorde honom snabbt till en av den ryska oligarkins främsta fiender. Hans bok nyligen översatta till svenska: Mitt krig mot Putin handlar om hans kampanj för att få stopp mot Putin och hans lejda hejdukar som inte skyr några som helst medel för att stjäla lönsamma företag i Ryssland och från ryska ägare och utländska investerare. Bolag som tidigare ägts av den ryska staten. 

Försöken att tysta Bill Browder drabbade också en av Browders närmaste medarbetare advokaten Sergej Magnitskij, som fängslades och torterades till döds. Ingen utredning tillsattes, ingen av de ansvariga med Vladimir Putin som den ytterst ansvarige straffades. Mitt krig mot putin är en sann berättelse om de mörkaste skuggsidorna av det nuvarande postsovjetiska Ryssland, och om hur en finansman och företagare blev människorättsaktivist och satte sig upp mot Vladimir Putin. Utan bromsklossar kastade sig de ryska oligarkerna ut i en orgie av stöld. De använde sig av många verktyg och utan något rättsväsende som hejdade dem lät de fantasin flöda. De sålde ut tillgångar, gjorde nyemissioner till underkurs och höll på med transfer pricing och förskingring, för att bara nämna några av deras trick. 

Bokens titel: Mitt krig mot Putin
Författare: Bill Browder
Översättning: Margareta Eklöf
Förlag: Fri tanke förlag

Under sovjettiden var Rysslands rikaste person ungefär sex gånger rikare än den fattigaste. Politbyråns medlemmar hade visserligen större bostad, bil och en trivsam datja (sommarbostad) , men inte mycket mer än så. Vid millenieskiftet år 2000 hade däremot den rikaste personen blivit 250.000 gånger rikare än den fattigaste. Denna skillnad uppstod på kort tid att den förgiftade hela nationens psyke, skriver författaren. Människor var så upprörda att de var redo att berätta allt för vem som ville höra på. 

I fråga om Bill Browder och hans framgångsrika kampanjer mot den ryska korruptionen följde Putin i grund och botten den politiska maximen "din fiende är din vän" och därför utnyttjade Vladimir Putin regelbundet Bowders avslöjande, om den omfattande ryska korruptionen för att klippa till och fängsla eller döda sina många oligarkfiender, vilket fortfarande sker. Men samtidigt visste han inte vad han skulle ta sig till med Bill Browder. Till slut beslöt han sig för att i stället för att fängsla eller mörda sin visselblåsare bestämde han sig för att utvisa honom och åberopade § 27 sin ger den ryska regeringen rätt att utestänga personer som de anser utgöra "hot mot rikets säkerhet". 

'Brottslingarna och polisen hade stulit 230 miljoner dollar ur de ryska statsfinanserna och anklagade Bill Browder och hans företag för vad som skett i ett bolag som Bowder inte längre ägde. Men Bill Browders ryska advokat valde att stanna kvar i Ryssland, i stället för att fly till England. Han avslöjade brottet, och vilka ryssar som hade begått brottet. sedan Browder återkommit till London. Men i stället för att få upprättelse arresterades advokaten Sergej Magnitskij och man försökte få honom att erkänna ett brott som han aldrig begått.

Han vägrade begå mened. Sergej trodde på Gud och han vägrad att bryta mot det nionde budet: "Du skall inte vittna falskt mot din nästa." Under inga omständigheter skulle han säga sig var skyldig till ett brott han inte hade begått, och inte heller skulle han lämna falska uppgifter om Browder. Sergej var oskyldig, berövad alla kontakter med sina nära och kära, sviken av det ryska rättsväsendet, avskuren från byråkratin, torterad innanför fängelsemurarna, sjuk och allt sjukare.

Men Sergej gav aldrig upp. Till slut blev han misshandlad och mördad. Den ryska polisen var korrumperad. De missbrukade sin officiella ställning till att stjäla pengar och terrorisera sina offer. De gömde sig bakom en mur av legitimitet som de kunde åberopa i kraft av att de var just poliser. Media i Ryssland - som kontrollerades av Putin -skulle alltid återge officiella uttalanden som om de var sanningen där att poliser och andra grenar av rättsväsende ljög öppet om vad som hänt. 

Bill Bowder och hans medarbetare hade misslyckats att ställa de ryska ansvariga till svars och få den uppmärksamhet de förtjänade. Det var först när Bowders tjugofyaåriga sekreterare föreslog att de skulle göra en film - för att visa på Youtube - som de trodde att de skulle få den uppmärksamhet de förtjänade genom att avslöja kriminella ryssarna. De hade ju misslyckats med allt annat så de ansåg att de kunde vara värt ett försök. De samlade ihop allt de visste om det ryska bedrägeriet, skrev ett manus och producerade en film som var fjorton minuter lång. I filmen förklarade de i enkla ordal hur polisen och de ryska brottslingarna hade stulit 230 miljoner ur de ryska statsfinanserna och gripit Sergej när han avslöjade brottet.

"Hermitage avslöjar bedrägeri av rysk polis" löd rubriken. Filmen spreds snabbt överallt. På kvällen den första dagen hade den fått 11.000 träffar, efter tre dagar mer mer än 20.000 och efter en vecka mer än 47.000. För en film om ett komplicerat brott och kränkning av mänskliga rättigheter var det stora siffror. För första gången förstod alla att der ryska inrikesministeriet inte var en hedervärd polisorganisation utan en samling statstjänstemän som missbrukade sin ställning till att begå enorma bedrägerier. Med denna film fick Bowder och hans företag Hermitage ett fotfäste att klarlägga sanningen om vad som hänt. Men det hjälpte inte att för Sergej Magnitskij befriad. Han mördades därför att han litade på lagen. Han mördades därför att han älskade sitt folk och älskade Ryssland. Han blev bara trettiosju år gammal. 

Kort efter Sergejs död inleddes en utredning vad som hänt. Valerij Borsjev som var en omutlig utredare slutsats var glasklar: rapporten konstaterade att Sergeij systematiskt förvägrats medicinsk vård, att han var utsatt för fysisk och psykologisk tortyr att hans rätt till liv kränkts av den ryska staten, att utredare, åklagare och domare medverkat till att han misshandlats och slutligen att statstjänstemän efter hans död ljugit och fördolt sanningen om hans. Utredaren Valerij Borsjev lämnade in utredningen till fem olika statliga myndigheter, bland dem presidentens kansli, justitieministeriet och riksåklagarämbetet. Det kom aldrig något svar. 

Men en ny metod att upptäcka brott skedde till slut med en lagstiftning som tillät drabbade länder att beivra människorättsbrott i auktoritära regimer på 2000 - talet kunde till slut ske genom riktade visumaktioner och frysning av tillgångar som fortfarande gäller och som möjliggöra att Rysslands krig mot Ukraina kan vända.  

Genom den ny lagen, Magnitskijlagen, som gäller i bland annat hela EUs sanktioner mot Ryssland kriminella ledning kan Ukraina har för första gången möjlighet att vinna tillbaka hela sitt land. Min uppfattning är att skildringen om den sanna historien om stora pengar, mord och en mans kamp för rättvisa vunnit laga kraft är en bedrift som förtjänar allt beröm.

Hermitage Capital Mangements grundare och VD Bill Browder var fram till 2005 var ju den störste utländske investerare i Ryssland. Sedan mordet på hans närmaste medarbetare Sergej Magnitskij har lagen om sanktioner som riktar sig mot förbrytare i kriminella i auktoritära länder antagits i 34 länder.

Den lagen ger äntligen makt att belägga människorättskränkare och kleptokrater över hela världen med sanktioner och straff vilket också kan medföra att de människorätts brott som i dag sker i Ukraina kan sluta med sanktioner mot Ryssland som kan medföra krigsskadestånd på enorma belopp om - Ukraina vinner kriget - och får tillbaka de delar som ockuperats av Ryssland. Då kan Vladimir Putin och hans medhjälpare äntligen bli dömda för de allvarliga krigsbrott som redan skett i Ukraina. 

Mats Lönnerblad 

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida