[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Svenska Domstolar I

lagboken.jpg (23632 byte)

Tolkar domarkåren SVERIGES RIKES LAG  endast från utsidan och låter den gälla endast till förmån för den RIKE ?  Var finns annars förklaringen till att domstolarna oftast dömer till den rikes fördel? EG-rätten och Europakonventionen lyser med sin frånvaro i svenskt rättsväsen !
Med rubriken enligt nedan ger vi en bild av det svenska rättssystemets problem.


   Så dömer svensk domstol - Mats Lönnerblad

   Var finns rättssäkerheten i kreditfrågor? - Mats Lönnerblad

   Varning för Mord... förlåt Nordbanken - Mats Lönnerblad

   Den fantastiska historien om banken och blanketten - Mats Lönnerblad

   Varför trotsar Högsta domstolen EG:s rättsregler? - Mats Lönnerblad

   Kan svensk domstol inte skilja mellan skrivelse och offert? - Mats Lönnerblad

   Har svenska domare godtycke som juridisk princip i kreditmål? - Mats Lönnerblad

   Prövning i Högsta Domstolen - Mats Lönnerblad

   Stämmer Staten i Svea Hovrätt - Pengar och Rätt P1

   Det är dags att svensk domstol svarar för sin egen rättsordning - Mats Lönnerblad

  Domarna borde följa EG-rätten! - Mats Lönnerblad

  Ställ staten vid skampålen - Mats Lönnerblad

  Domarna har extraknäck för miljoner - Anette Holmqvist

  "Stockholms tingsrätt fattar olagliga beslut" - Mats Lönnerblad

  Domare borde veta bättre! - Mats Lönnerblad

  Företagaren stängs ute - Mats Lönnerblad

  Svensk domstol kränker den enskildes rätt! - Mats Lönnerblad

  Enkelt mål tog fyra år - Ulrika By

  Tydligt i lagen om domarens extraknäck - Mats Lönnerblad

  Skattelagen i Sverige strider mot EU-rätt - Mats Lönnerblad

  Svenska staten anmäls till Europaparlamentet - Mats Lönnerblad

  Orimligt skydd för försumliga banker - Mats Lönnerblad

  Domarkåren förtjänar kritik - Lars Ola Hull

  JK försöker smita från sin arbetsuppgift - Mats Lönnerblad

  Bankintressen sätts före enskildas rätt - Mats Lönnerblad

  Befängda angrepp på domarkåren - Sven Martinger

  Dom i HD: Kunden får se bankens handlingar om lån - Anna Sönne

  En författningsdomstol är vad Sverige behöver - Mats Lönnerblad

  Domstolar gör misstag när kompetensen saknas - Maj Andersson

  Gode män, inte alltid så goda - Mats Lönnerblad

  Rätten till en rättssäker process - Artikel 6 i Europakonventionen

  Fogdar och rådmän hjälper fifflare - Staffan Gröndahl

  Justitiekanslern sköter inte sitt jobb! - Mats Lönnerblad

  Våra högsta domare ska inte vara krämare - Rolf Edholm

  Domstolar sätter skadeståndslagar ur spel - Mats Lönnerblad

  JK:s samlade tystnad - Mats Lönnerblad

  Svenska domstolar begår grundlagsbrott - Mats Lönnerblad

  Rättvisa Rättegång.... - Av Mats Lönnerblad

  Politiska processer - Av Mats Lönnerblad

  Folkomröstning kan stärka demokratin - Av Mats Lönnerblad

  Rättsövergrepp - vid svenska domstolar - Av Alf Susaeg

  Att sålla agnarna från betet - Av Mats Lönnerblad

  Banker tillåts ljuga i rätten - Av Mats Lönnerblad

  Rättssäkerheten är ingen lönefråga? - Av Mats Lönnerblad

  Dags att skriva om regeringsformen - Av Mats Lönnerblad

  Vanligt med allvarliga rättegångsfel - Av Mats Lönnerblad

  EG-rättsliga frågor sopas under mattan - Av Carl Michael von Quitzow

  Dags att återupprätta den enskildes rättstrygghet - Av Anders Fröhling

  "Domstolarna i allt djupare kris" - Av Mats Lönnerblad

  Lagstiftaren välter över arbetet på domstolen - Av Leif Wernevi

  Högsta rätt, högsta orätt - Av Ledaren SvD

  Har Du borgat för annans lån finns kanske lösningen här? - Av Ture Åström

  Sverige har ett politiskt korrumperat rättssystem - Av Mats Lönnerblad

  "Vi vägrar lyda politikerna" - Av Olle Ekstedt

  Konsten att undvika EG-domstolen - Av Leif Mutén

  Sju av tio hovrättsdomar får bakläxa - Av Ewa Tures, TT

  Domstolar sopar rättegångsfel under mattan - Mats Lönnerblad

  "Svenskt rättsväsende i svårt förfall" - Olle Ekstedt

  Handgånget domstolsverk! - SvD Ledaren

  Är det dags att reformera advokatsamfundet? - Mats Lönnerblad

  Svenska domstolar bryter mot EG-rätten - Mats Lönnerblad

  Domstolen för sölig - Per Mortensen

  Låt domstolar döma efter grundlagen - Johan af Petersens, Stockholm

  Domstolar hotar rättssäkerheten - Mats Lönnerblad

  "Vi har för orutinerade domare" - Torkel Gregow

  "Pär-Arne Jigenius måste avgå genast" - Per E Samuelson

  Mer pengar, inte fler principer, gör domstolarna effektivare - Bo Widegren

  Har Sverige politiska domare? - Mats Lönnerblad

  Domstolarnas kompetens behöver höjas - Laila Freivalds

  "Otydliga EU-lagar döljer maktkamp" Gustaf Sandström

  Varning för Letter of intent - Thorulf Arwidsson

  "Reglera mera bättre lösning för EG-rätten" - Christina Nordin

  Bo Lundgren vill skärpa banklagen - Dagens Industri/TT

  Nyspråk och rättssäkerhet - Claes Beyer

  Domstolsmakt till medborgarnas fördel - Ledaren/Svd

  Domaren som tog sitt liv - Mats Lönnerblad

  Sätt press på regeringen i domstolskrisen - Bertil Hubinette

  "Domstolarnas oberoende hotat " - Gun Hellsvik, Gunnel Wallin, Ragnwi Marcelind, Siw Persson

  Riksdagen vill inte ta ansvar - Maria Abrahamsson

  Domstolarnas organisation riksdagsfråga - Laila Freivalds

  Pappershögar i stället för poliser - Dagens Nyheter/Huvudledaren

  Svenska domare brister i ansvar - Mats Lönnerblad

  Bankkrisen illa skött av domarna - Mats Lönnerblad

  "Stärk domstolarnas konstitutionella skydd" - Jan Carrick

  "Freivalds tycks oförmögen till debatt" - Gun Hellsvik

  Hemlig stat i staten står över domstolarna! - Brf Styrelse

  Domstolsverket lägger sig i vårt arbete - Torkel Gregow

  Angrepp för att slippa modernisering - Stefan Strömberg

  Vem bestämmer i domstolen? - Lennart Hagberg

  Domares prestige sinkar rättegångar - Claes von Hofsten

  Politikerna måste sluta att lägga sig domarnas arbete - Mats Lönnerblad

  SOS anrop för Alf Susaeg - Brf Styrelse

  Torkel Gregow - städa upp framför din egen dörr! - Ture Åström

  Försäkringsbolagen "köper" sig rättvisa - Rolf Jonsson

  "Vi tvingas till nedläggningar" - Per Carlsson

  Stockholms tingsrätt klarar inte hanteringen av tvistemål - Mats Lönnerblad

  Den enskildes rättssäkerhet måste förbättras - Mats Lönnerblad

  Öppet brev till Göran Persson - Lars Cornell

  Fem års straff utan fällande dom - Ledaren Dagens Industri

  Regeringen delar ut domartjänster som belöning - Ulf Yxklint

  Domarnas bisysslor förgiftar rättsstaten - Bankrättsföreningen

  Domare tvingas avstå lönande extraknäck - Annika Ånnerud

  Rättsväsendet gynnar skogsjätte - Mats Lönnerblad

  Det finns gränser för rättegångsfel! - Högsta domstolen

  Domaren: Ingångna avtal gäller även om det rör oetiska saker - Richard Aschberg och Erik Korsås

  Amerikanisera inte de svenska domstolarna! - Göran Tunhammar och Per Olofsson

  "Svensk lagstiftning kränker enskilda" - Mats Lönnerblad

  "En liberal slåss för den enskilde" - Dick Ljungberg

  Svenska domstolar följer inte lagen - Lars Ola Hull

  Silberskys frågor borde inte ha besvarats - Hans Cederberg

  Varannan domare extraknäcker - Elisabeth Sjödén

  Rättsjournalistik får kritik - Nichlas Wennö och Georg Cederskog

  Ta jävsfrågorna på allvar - Mats Lönnerblad

  Starkare skydd mot statens kränkningar - SvD Ledaren

  Hyckleri om grupprättegång - Per Henrik Lindblom

  Snälla Bodström, avsätt Strömberg - Olle Ekstedt

  Domare talar hellre om sina löner än vad de skall uträtta - Mats Lönnerblad

  Svensk rätt inför rätta - Mats Lönnerblad

  Grupptalan kan ge pondus - Krister Thelin

  Unik möjlighet att stärka svagas rätt - Thomas Bodström

  Marknadsför domaryrket - Johan Mannergren

  Domare garanter för självständig rättsskipning - Johan Hirschfeldt

  Kritisera regeringen - inte generaldirektören - Per Eriksson

  Varför ingrep inte Domstolsverket ? - Peter Gedin

  Fler tingsrätter slås samman - Thomas Bodström

  Europarätt utan genomslag - Mats Lönnerblad

  Rättssäkerhet viktigare än stordrift - Ledaren Svd

  Domstolar topprids av Verket - Olle Ekstedt

  Domstolar måste lära sig följa Europakonventionen - Mats Lönnerblad

  Bodström utarmar rättskulturen - Rolf Åbjörnsson

  Låt oss slippa politisk pajkastning - Rolf Åbjörnsson

  Straff är bättre mot oseriösa - Ulla Lundquist m.fl.

  Grupprättegångar stärker den enskildes rätt - Mats Lönnerblad

  "M i stockholm ignorerar lagarna" - Mona Salin

  "Moderaterna ignorerar lagarna" - Mats Lönnerblad

  "Moderaterna ignorera lagarna" - Juridisk kritik - Patrick S. Risberg

  Fogden ska inte jobba på ackord - Carl Erik Hedlund

  Jesùs Alcalà, journalist och jurist - Henrik Berggren

  Domstolar och banker i förening - Mats Lönnerblad

  "Domare juristernas  B-lag - Stefan Johansson, Christoffer Démery och Axel Peterson

  Delad makt ger medborgerlig insyn - Krister Thelin

  "Bodström bör agera för höjda domarlöner" - Berith Söderberg

  Är Sverige fortfarande en rättsstat? - Olof Kihlstedt

  "Domarlönerna är inte min sak" - Thomas Bodström

  Grupptalan enda chansen vid värdepappersskador - Catarina af Sandeberg

  Aktiemarknaden bör akta sig för grupptalan - Peder Hammarskiöld och Ylva Lindquist

  Grupptalan på gång i Europa - Catarina af Sandeberg
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida