[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Vem bestämmer i domstolen?
Av Lennart Hagberg - Svenska Dagbladet - 11 september 2000

I SvD pågår för närvarande en debatt mellan Högsta Domstolens ordförande Torkel Gregow och Domstolsverkets generaldirektör Stefan Strömberg.

- Hitintills förefaller det som om man förbisett att Sverige är anslutet till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Reglerna i konventionen "tar över" svensk lag ifråga om skydd för den enskilde och domares självständighet. Det stadgas att en domare skall vara "independent and impartial". Det finns en serie av domar från den europeiska domstolen om mänskliga rättigheter i Strasbourg rörande domares självständighet som illustrerar kravens stränghet. Varje form av ingrepp utifrån underkännes obönhörligen. Det förefaller som om man i Sverige icke känner till eller måhända avsiktligt förtränger dessa regler. Kort uttryckt. Domstolsverkets nuvarande verksamhet står i strid mot konventionens krav. Väl behöver domarna en serviceorganisation. Det skall då vara en organisation dit domaren vänder sig för att få hjälp med administration etc, icke en myndighet som föreskriver hur domaren skall organisera sin verksamhet och bete sig. Organisationen skall fylla en funktion som, med travestering av en formulering från August Strindberg, skulle kunna beskrivas som "Ämbetsverket för domstolarnas förseende med pennor och papper."

Lennart Hagberg
Göteborg

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida